Limfjorden hård ved A11 over Vejlerne

Bølgerne gnaveri dæmningen, og vejvæsenet skal finde en permanent løsning.

Vej­ler­ne er som re­gel fug­le og idyl som her, men de se­nes­te dage har Lim­fjor­den tollet så me­get i dæm­nin­gen, at vej­fol­ke­ne har måt­tet sik­re den mid­ler­ti­digt med sto­re sten­dyn­ger langs vej­kan­ten. Ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gaard
Alternativ energi 16. januar 2007 21:45

De gentagne storme og høj vandstand i Limfjorden er hårde ved hovedvejsdæmningen over Vejlerne. Flere gange, senest i fredags, har saltvand og skumsprøjt stået op til vejbanen, og bølgerne har gravet af dæmningen, så Vejdirektoratets regionale kontor, Vejcenter Nordjylland, måtte rykke ud og læsse en stribe store stendynger ud langs vejkanten. - Det var en nødtørftig løsning i en kritisk situation, forklarer Bent Pedersen, der er tilsynsmand på strækningen. - Nu skal vi til at finde ud af, om der skal en mere permanent løsning til, forklarer han. Fra Vejcenter Nordjylland oplyser afdelingsleder Kim Barup Jansen efter en besigtigelse af vejen, at de store grusdynger nu bredes ud langs dæmningen, og så ser man tiden an. - Problemet er, at bølgerne ved høj vandstand og med en bestemt vindretning gnaver af dæmningen. Det skete også for to år siden, hvor is var med til at gøre det værre, og vejen var lukket en tid, minder han om. - Da støbte vi 30 nye betonplader på en del af dæmningen, fordi de blev undermineret og derefter knækket af isen. Men dæmningen er selvfølgelig også sårbar, hvor der ikke er beton, og hvis problemerne vender tilbage, vil vi overveje at støbe plader langs hele dæmningen, oplyser Kim Barup Jansen. Han tilføjer, at den meget høje vandstand denne vinter inde i Vejlerne ikke er til fare for vejdæmningen. - Det står jo nærmest stille, og det tager dæmningen ikke skade af. mariann.stenholm@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...