Limfjorden kan ikke vente

Limfjordskommunerne har slået sig sammen og vil gøre noget godt for en gispende fjord, men de vil have staten på banen til at betale en del af de forventede store omkostninger.

EMNER 10. marts 2007 20:05

NORDJYSKE Stiftstidende har 19.2. og nu igen 4.3. bragt artikler om Limfjordskommunernes manglende iver til selv at betale den fortsatte kamp for at få en renere fjord. De kaster forventningsfulde øjne på staten, men Miljøminister Connie Hedegaard forholder sig afventende. De nu nedlagte Limfjordsamter gjorde et gedigent stykke arbejde med at få undersøgt fjordens tilstand. Når det drejede sig om at få gjort noget seriøst ved problemer, så var de imidlertid betydeligt mere tilbageholdende. Limfjordskommunerne har nu en gylden chance for at bevise, at regeringen og folketing gjorde ret i, at overføre en stor del af arbejdet med natur og miljø til kommunerne. Fagfolk og myndigheder ved godt, hvor årsagerne til Limfjordens økologiske sam-menbrud ligger. drejer sig først og fremmest om, at fjorden får tilført alt for meget næringsstof i form af kvælstof og fosfor. Det andet store problem er det om sig gribende bundskrab efter muslinger. Der er behov for store begrænsninger og restriktioner for at nå frem til den nødvendige genopretnings af fjordens økosystem. Af EU’s Vandrammedirektiv fremgår at bl. a. Limfjorden inden 2015 skal nå frem til en ”God tilstand”, som oversat til nudansk betyder, at den skal rumme gode betingelser for dyr og planter. Limfjorden var indtil omkring 1960 et af Danmarks rigeste økosystemer og fiske- vande. I løbet af 3 årtier blev dette slået i stykker. Det kan godt være, at vandet i Limfjorden i de senere år er blevet klarere i det tidlige forår indtil algevæksten sæt-ter ind, men uanset hvad man gør for at forbedre tilstanden, så vil der gå meget lang tid inden vi igen har en fjord, hvor fisk lever og formerer sig. Problemerne, målet og midlerne er kendte, nu mangler der bare aktiv handling.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...