Limfjordens østers skal beskyttes

Smittede skaldyr udefra kan udrydde bestanden på kort tid

Limfjordens østers udgør en unik bestand, og derfor skal inficerede skaldyr andre steder fra ikke kunne føres til fjorden, fastslår Fødevarestyrelsen. Arkivfoto

Limfjordens østers udgør en unik bestand, og derfor skal inficerede skaldyr andre steder fra ikke kunne føres til fjorden, fastslår Fødevarestyrelsen. Arkivfoto

LIMFJORDEN:Muslingeindustrien omkring Limfjorden kan ligeså godt indstille sig på, at den kommer til at betale for et sundhedstjek af andre farvandes skaldyr, hvis de vil hente muslinger derfra. - Limfjordens status som sygdomsfrit farvand i forhold til to bestemte parasitter vil ikke blive ændret. Dertil er der alt for meget på spil, siger chefkonsulent Stig Mellergaard, Kontor for husdyrsundhed under Fødevarestyrelsen. For muslingefabrikkerne er konsekvensen, at de ikke kan hente muslinger fra områder uden en tilsvarende status. Det har fået dem til at foreslå Limfjordens særstatus ophævet, alternativt at andre farvande ophøjes til samme status for myndighedernes regning. Det er imidlertid ikke ønsker, der falder i god jord hos Fødevarestyrelsen. - Beskyttelsen af Limfjordens østers har meget høj prioritet, så der bliver ikke åbnet op for, at skaldyr frit kan føres dertil, siger Stig Mellergaard. Hvad angår ønsket om samme status for andre områder, lyder meldingen, at det i så fald bliver for industriens regning. Sidestilles med landbruget - Af flere grunde. Dels har vi ikke pengene, dels vil det være i strid med gældende praksis på andre områder, for eksempel landbruget, som selv må dække omkostningerne til veterinærkontrol med videre, siger Stig Mellergaard. Det er således også styrelsens opfattelse, at skaldyrserhvervene burde betale for overvågningen af Limfjorden, men i en situation, hvor virksomhederne afviser at bidrage, er styrelsen indstillet på at dække den årlige omkostning på henved 300.000 kroner. - Som ansvarlig myndighed kan vi ikke løbe risikoen for, at der bliver flyttet skaldyr smittet med de to parasitter til fjorden, fordi det vil få den enestående bestand af Limfjordsøsters til at gå til grunde, siger Stig Mellergaard, som fortæller, at det er sket andre steder i Europa, herunder i Holland og England. - Og har man først parasitterne, er det sket. I Holland har man forsøgt at reetablere den oprindelige østersbestand, men forgæves, siger Finn Mellergaard, som fortæller, at flytning af skaldyr var årsag til smitten i de nævnte tilfælde. - Vi kender ikke meget til spredningsmønstret, men der ser ikke ud til, at parasitterne er i stand til at sprede sig gennem vandet. Men vi ved, at den ene af de to parasitter kan leve på muslinger uden dog at gøre skade på disse, siger han. I de ramte områder er man i stedet henvist til dyrkning af stillehavsøsters, som er resistente overfor parasitterne, men det vil ifølge chefkonsulenten være et rigtigt dårligt bytte. En større delikatesse - Limfjordsøsters er regnet for en langt større delikatesse og afregnes derfor til tre-fire gange så høje priser. Vi har da også observeret, at høsten af Limfjordsøsters værdimæssigt nærmer sig værdien af muslingeskrabet. Så økonomisk er østersen også værd at beskytte, lyder meldingen fra Fødevarestyrelsen. Ifølge Stig Mellergaard vil et overvågningsprogram for relevante farvande koste muslingeindustrien en million kroner årligt de første år. Derefter bliver omkostningen noget lavere. Muslingeindustriens interesse i at hente muslinger udefra hænger sammen med et drastisk fald i leverancen af blåmuslinger fra Limfjorden.