Limfjordsegnens litteraturpriser

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke har siden 1991 uddelt følgende priser: 1991 Johannes Buchholtz Prisen: Peter Seeberg 1992 Aksel Sandemose Prisen: Johannes Væth 1993 Jeppe Aakjær Prisen: Knud Sørensen 1994 J. P. Jacobsen Prisen: Fjord Press 1996 Thit Jensen Prisen: Jens Andersen og Maria Stenz 1997 Thøger Larsen Prisen: Lotte Thyrring Andersen 1998 Johannes V. Jensen Prisen: Klaus Rifbjerg 1999 Aksel Sandemose Prisen: Steen Andersen og Thorleif Skjævesland 2000 Thøger Larsen Prisen: Birthe Arnbak og Pia Juul 2001 Johan Skjoldborg Prisen: Bent Vinn Nielsen 2002 Johannes Buchholtz Prisen: Svend Aage Madsen 2003 Knuth Becker Prisen: Knud Erik Pedersen 2004 Marie Bregendahl Prisen: Hans Otto Jørgensen 2005 Jacob Paludan Prisen: Bjarne Nielsen Brovst 2006 Jakob Knudsen Prisen: Gynther Hansen 2007 J. P. Jacobsen Prisen: Eva og Bo Holten og Søren Ulrik Thomsen 2008 Aksel Sandemose Prisen: Inge Pedersen 2009 Johannes V. Jensen Prisen: Niels Birger Wamberg