Limfjordsforbindelse deler vandene

SF og en socialdemokrat i mindretal

AABYBRO:Det blev udstillet i byrådssalen onsdag aften, at Socialdemokratiet internt er uenige om den tredje Linfjordsforbindelse. Samtidig blev det klart, at et mindretal bestående af SF og Jørgen Hellum (S) går ind for et ekstra tunnelrør, mens det øvrige byråd vil have en vest-forbindelse. Debatten udsprang af et spørgsmål fra en tilhører, nemlig formand for Venstre i Aabybro Lars Christiansen. Kommunen har allerede givet sit høringssvar og peget på en vestlig forbindelse. - Undersøgelserne viser, at en vestforbindelse er bedst, når man samlet ser på økonomi, forrentning, miljø og transport-tid. NT peger også på en vest-forbindelse, sagde borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Karlo Jensen (V) tilføjede, at en vest-løsning vil gavne udviklingen af Aabybro og Jammerbugten. Den vil betyde en meget mindre transporttid eks. til industrierne i Pandrup. - Derfor er det skammeligt, at byrådet ikke er enig i denne sag, sagde han. Erik Ingerslev (SF) anbefaler en øst-løsning og henviste til borgmesterens oplysninger til NORDJYSKE, hvor Ole Lykkegaard Andersen peger på, at transporttiden til City Syd forkortes med et kvarter med en vestforbindelse. - Det er ikke sikkert, at detailhandlen i Aabybro synes, det er godt. Desuden vil en vest-forbindelse skade den kollektive trafik. Egoistisk set vil en vestforbindelse være mest magelig for Aabybro-borgerne. Men ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det bestemt ikke den bedste løsning, sagde han. SF'eren mener, privatbilismen vil stige med en vest-forbindelse, og han vil hellere have investeringer i den kollektive trafik. - I dag er der ingen problemer med infrastrukturen til virksomhederne i Pandrup, så den må være god nok. Og motorveje giver ingen garanti for udvikling og beskæftigelse, det viser situationen på Lolland/Falster, sagde han og fik opbakning fra Jørgen Hellum (S) . - Når vestforbindelsen betyder, at vi skal ud til rundkørslen ved lufthaven, så kan vi lige så godt køre til Vestbjerg og tage den nuværende motorvej. Et ekstra tunnelrør vil afhjælpe de nuværende problemer, sagde Jørgen Hellum, men blev sagt imod af partifællen Lars C. Larsen. - Det er vigtigt at styrke vestområdet og lufthavnen. Et ekstra tunnelrør vil bare betyde en øget ophobning af biler ved tunnellen, sagde han. Karl Schrøder (S) påpegede, at NORDJYSKE tidligere har spurgt til borgmestrenes og partiernes holdning. - Vi gik indtil fornylig ind for en vest-forbindelse, men nogen tog skade af at se en raport og er så faldet fra. Det er også ok, men for Jammerbugtens og Aabybros synspunkt, så skal vi have en vestforbindelse, sagde Karl Schrøder henvendt til partifællen Jørgen Hellum, som straks svarede. - Det kan godt være, jeg har taget skade af at læse rapporten. Er det derfor du ike tør læse den, spurgte Jørgen Hellum. Socialdemokratiets gruppeformand Eva Rytter og Birger Fischer (V) havde begge meldt afbud til byrådsmødet.