EMNER

Limfjordsforbindelse langt nede på listen

Vejforbedringer udskyder behovet for ny forbindelse over Limfjorden, mener AAU-forsker

NORDJYLLAND:For nogle måneder siden pressede Venstres amtsrådsgruppe på over for deres partifælle statsminister Anders Fogh Rasmussen for at få fremskyndet planerne om en tredje forbindelse over Limfjorden. Det var forgæves, og det bliver næppe i den kommende valgperiode, at en ny forbindelse kommer med i statens inveteringsplaner, forudser trafikforsker Anker Lohmann-Hansen, Aalborg Universitet. Han begrunder sin vurdering med, at staten andre steder i landet har trafikudbygningsplaner, der bliver prioriteret langt højere. Samtidig er der diskussionen om linjeføringen. Amtet og Aalborg Kommune har peget på en linjeføring over Egholm. - Men staten har aldrig godkendt den linjeføring. Fra Aalborg Kommune har der været peget på, at man anser finansieringen for at være en statsopgave. Det er jeg enig i, men så tror jeg også, at staten vil bestemme linjeføringen, siger Anker Lohmann-Hansen. Efter hans vurdering vil Egholm-linjen især aflaste trafikken i Aalborg, og han har svært ved at se, at staten vil gå ind og løse noget, der kan ses et trafikproblem i en kommune. Aalborg Kommune, amtet og staten har netop lavet en plan for de vejinvesteringer, der bliver nødvendige i forbindelse med med en tredje Limfjordsforbindelse. Det bliver investeringer på i alt 400 millioner kroner. På langt sigt - Jeg mener, at man skal vurdere projektet på langt sigt, således at investeringerne i vejnettet omkring Aalborg også er en del af planen om en ny Limfjordsforbindelse, siger projektleder Svend Tøfting, Nordjyllands Amt. Omkring halvdelen af de samlede investeringer på over 400 millioner kroner i veje i forbindelse med en ny Limfjordsforbindelse skal gå til udbyning af motorvejene på begge sider af tunnelen. - De investeringer vil være med til at udskyde behovet for en ny forbindelse, som der tidligst bliver et behov for omkring 2025, siger Anker Lohmann-Hansen. I trafikken i tunnelen sker der en vækst, mens trafikken over Limfjordsbroen er stagnerende. - Der er stort behov for de forbedringer af motorvejsanlægget ved tunnelen, der nu er planer om. Da tunnelen blev bygget, troede man, at den store trafik vil komme ind mod Aalborg C. Man kunne ikke dengang forudse trafikken til f.eks. universitetet og til City Syd, siger Anker Lohmann-Hansen.