EMNER

Limfjordsforbindelse rykker nærmere

Både politikere og eksperter venter, at en tredje Limfjordsforbindelse rykker et skridt nærmere, når regeringens særlige infrastrukturkommission i næste måned kommer med sin endelige rapport.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I pe­rio­der hol­der flok­ke af den lys­bu­ge­de knor­te­gås til ved Egholm, hvor halv­de­len af øen er så­kaldt Nat­ura 2000-om­rå­de.FOTO: JAN SKRI­VER

Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, så bør der være pause i diskussionen, indtil Fredningsnævnet har afklaret spørgsmålet om en eventuel fredning af øen Egholm. Samtidig har en række grupper, der arbejder mod en linjeføring vest om Aalborg henvendt sig til infrastrukturkommissionen med forslag om, at kommissionen ikke peger på en vestlig Limfjordsforbindelse. Gruppen kalder sig Netværk mod Vestforbindelsen. Det nordjyske medlem af Folketingets plan- og miljøudvalg Birgitte Josefsen (V), der har været en af hovedaktørerne i at samle de politiske kræfter både i de nordjyske kommuner og i Folketinget om en linje over Egholm, betegner ønskerne om en pause i debatten som helt urealistiske. Fredningssagen står ikke umiddelbart foran en afgørelse, idet Fredningsnævnet har bedt statens miljøcenter i Aalborg komme med yderligere undersøgelser bl.a. vedrørende leveforholdene for strandtudsen og for de sjældne lysbugede knortegæs. torben.holm@nordjyske.dk

Forsiden