Turisme

Limfjordsforbindelse skal mod vest

Midtfjord Udviklingsråd mener at en vestlig forbindelse vil styrke både Aalborg og hele Nordjylland

LØGSTØR:Den tredje Limfjordsforbindelse skal så langt mod vest som overhovedet muligt. Sådan lyder det fra Midtfjord Udviklingsråd, der nu blander sig i debatten om placeringen af den kommende 3. Limfjordsforbindelse. I en udtalelse vedtaget på udviklingsrådet årsmøde blev det slået fast, at den igangværende debat om placering af en kommende Limfjordsforbindelse som udgangspunkt har taget afsat i lokale forhold i og omkring Aalborg by. Men udviklingsrådet finder at der skal kigges mere bredt, når beslutningen tages. - Den lokale debat i Aalborg er naturligvis en rimelig og naturlig proces, begrundet i de mange konsekvenser forskellige linieføringer måtte betyde for byen, men en kommende betydelig ændring i den regionale infrastruktur har også vidtrækkende konsekvenser for hele regionensn turisme, erhvervsliv og borgere, fastslår formanden for rådet, Jens Holm Jensen, Løgstør. - For Midtfjord-området samt hele den øvrige vestlige del af regionen er det afgørende at en kommende ny tredje Limfjordsforbindelse bliver en vestlig motorvejsløsning, fordi den placering vil styrke den regionale infrastruktur, siger han. Rådet peger på at en vestlige forbindelse vil skabe hurtig adgang til lufthaven for erhvervslivet, turister og borgere syd for fjorden. Det vil samtidig betyde at Aalborg Lufthavn får større opland, hvilket understøtter dens status som regional lufthavn. Løsningen vil samtidig betyde større mulighed for turister at tilvælge Midtfjord som område. I dag betyder den eksisterende østvendte motorvej, at bilister ofte foretrækker at fortsætte mod nord, da både skiltning og frakørsler ikke motivere til en mere vestlig orientering, skriver rådet. For pendlere både til og fra området vil en vestlig forbindelse betyde en væsentlig reduktion i rejsetiden og ligeledes vil en vestforbindelse gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Midtfjordområdet. Den generelle mobilitet på det nordjyske arbejdsmarked vil stige, påpeger rådet, der også henleder opmærksomheden på at det vil blive mere attraktivt for virksomheder at etablere sig i Midtfjord-området samt at adgangen til Aalborg Sygehus forbedres. Sidst men ikke mindst mener rådet, at en vestlig motorvejsforbindelse vil betyde en fremtidssikret og relativt bedre trafiksikkerhedsmæssig løsning, mens en østforbindelse ikke vil give sikkerhedsmæssige forbedringer. Rådet er også af den opfattelse at kun en vestforbindelse vil styrke både Aalborg by og hele Nordjylland.