Forurening

Limfjordsrådet går ind i saltsag

Planerne om udvidelse af gaslageret i Lille Torup vil indebære udledning af 18 mio. tons delvist forurenet salt i Limfjorden.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvis gaslageret i Lille Torup skal udvides, skal der skylles 18 mio. tons salt ud i Limfjorden. Saltet indeholder op imod fem procent miljøfremmede stoffer, bl.a. bly. Arkivfoto: Michael Bygballe

Limfjordsrådet er nu gået aktivt ind i sagen om den planlagte udvidelse af gaslageret i salthorsten ved Lille Torup, som vil indebære udledning af ca. 18 mio. tons salt til Limfjorden. Saltet indeholder en mængde tungmetaller, bl.a. bly, og Limfjordsrådet ønsker nu at følge planlægningsprocessen på nærmeste hold. Rådet har henvendt sig direkte til Miljøcenter Århus, som i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd på en såkaldt VVM-redegørelse, der skal afklare de miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen. - Selv om Limfjordsrådet som sådan ikke kan betragtes som part i sagen, ønsker vi at følge den tæt, og ønsket er blevet imødekommet fra Miljøcenter Århus, siger Michael Damm fra Aalborg Kommune. Embedsmænd fra alle nordjyske medlemskommuner har i samme forbindelse netop været til møde på Energinet.dk's gaslager i Lille Torup. Her redegjorde Energinet.dk for anlægget og sit syn på udvidelsesplanerne, men Michael Damm ønsker ikke at gå i detaljer med indhold eller udbytte af informationen, der blev givet som en optakt til embedsmandsgruppens ordinære møde. - Informationen fra Energinet.dk betragter vi som et rent partsindlæg, og det var ikke vores opgave at forholde os til det på anden måde. Vi ser frem til en fortsat dialog med både Energinet.dk og Miljøcenter Århus, for naturligvis er miljøkonsekvenserne af en eventuel saltudledning af største interesse for os alle, siger Michael Damm. Planerne om udvidelsen af gaslageret har mødt massiv modstand fra lokale organisationer og senest også fra EU-parlamentariker Dan Jørgensen (S). Han vil få Danmark indklaget for EF-Domstolen, hvis planerne føres ud i livet. Han vil henholde sig til, at der bevisligt var ca. 5 procent miljøfremmede stoffer i den seneste store saltudledning i 1980'erne og at det i dag er i klar strid med EU's Habitatdirektiv samt reglerne for Natura 2000-områder. - Hvis der i 1980'erne var fem procent miljøfremmede stoffer, svarer det til, at man nu vil udlede mindst en halv million tons bly og andre betænkelige stoffer, og blot fortynde det med havvand, indtil blandingen opnår en acceptabel koncentration. Den gik måske i 80'erne, men det er helt hen i vejret i forhold til nugældende miljølovning, siger Dan Jørgensen.