Lokalpolitik

Linieføring bør tages op til fornyet overvejelse

EGHOLMLINIE:Nu hvor Naturklagenævnet har truffet sin afgørelse vedrørende en 3.Limfjordsforbindelse over Egholm og underkendt regionalplantillæg nr. 108 samt VVM redegørelsen, må den af amtsborgmester Orla Hav's udtalelse, at kun hvis der findes chimpanser på Egholm, kunne der være tale om at tage linjeføringen op til fornyet overvejelse. Så er det vist på tide at politikere af samme opfattelse som Orla Hav atter må se på, hvad Naturklagenævnet egentlig er for en størrelse. I korte træk er Naturklagenævnet en klageinstans for afgørelser, der træffes af amtsråd og kommunalbestyrelser, angående naturbeskyttelse, medlemmer af Naturklagenævnet udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer. Valget gælder for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Så efter min opfattelse har Naturklagenævnet her truffet en afgørelse, som amt og byrådspolitikere får svært ved at røre ved, selv om man siger politik er det muliges kunst. Hvordan politikerne, der har opfattelsen, at det bør være en Egholmslinie i deres ytringsfrihed, vil melde ud, må vi jo afvente og se. Lindholmslinien, som byrådsmedlem Rainer Dannemare (UP) nu forsøger her i NORDJYSKE Stiftstidende, den 20. februar atter at tage frem af skuffen, må helt afgjort anses for en død sild, Her har politikerne meget fornuftigt erkendt, at Lindholmslinien ikke er sagen, præcis samme holdning som Vestbyens borgere har haft i mange år. Her rør det sig om menneskers ve og vel og ikke chimpanser, som amtsborgmesteren her, måske ville tilgodese på Egholm. Så løsningen må være et ekstra tunnelrør i øst.