- Linjefag afgør ikke evnerne

Samarbejde og fagudvalg på skolen kan give gode lærere

STØVRING:Børnene i 3. klasse sidder og tæller flamingo-kugler, mens de plusser og dividerer. Matematiktimen er gået i gang, og i denne time er en af de to lærere Lars Laursen, der har undervist i matematik i seks år. Han har selv haft matematik som linjefag på seminariet, men han mener ikke, at det er nødvendigt for at blive en god matematiklærer. - Jeg tror ikke, det nødvendigvis er linjefagseksamen, der afgør, om man bliver en god matematiklærer. Jeg tror, det er de fagudvalg og det samarbejde, vi har på skolen, der gør det. Hvis der er et godt samarbejde i fagudvalgene, så sikrer vi, at alle kommer igennem det, de skal som matematiklærere, siger Lars Laursen. En undersøgelse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at halvdelen af de lærere, der underviser i matematik i folkeskolens 4.-6. klasser, ikke har haft faget som linjefag i folkeskolen. Undersøgelsen blev omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende i går. På Karensmindeskolen i Støvring, hvor Lars Laursen er ansat, har en tredjedel af skolens matematiklærere ikke haft faget som linjefag på seminariet. De blev uddannet, da læreruddannelsen var anderledes, men har alle haft matematik på deres grunduddannelse. Derfor mener man fra skolens side også, at alle skolens matematiklærere er kvalificerede til at undervise i faget. - De lærer der har grunduddannelsesfag i matematik, er fuldt ud kvalificerede til at undervise i matematik i de yngste klasser. Mange af dem har også taget kurser i matematik, så deres kvalifikationer er i top, siger viceskoleinspektør Jette Poulsen. Når der skal ansættes nye matematiklærere på skolen, prioriterer man dog at ansætte lærere, der har haft faget som linjefag. - Når en lærer skal stå for at planlægge og gennemføre en undervisning, så har man brug for et fagligt fundament, for at kunne gøre det. Og det har man, hvis man har haft faget som linjefag. Man skal også have et godt fagligt fundament for at kunne tilrettelægge undervisningen på forskellige niveauer, siger Jette Poulsen. Uddannelsesleder på Aalborg Seminarium, Lone Pedersen, mener, det er vigtigt, at de nyuddannede kommer til at undervise i deres linjefag - og at de lærere, som underviser i matematik, har haft faget som linjefag. - Først og fremmest er det skolernes ansvar, hvem der skal undervise i de forskellige fag i folkeskolen. Men vi mener, det er vigtigt, at lærerne kommer til at undervise i de fag, de er uddannet til, fordi det er i linjefagene, at de lærer de særlige ting, der gør sig gældende for netop det fag, siger Lone Pedersen.