Velgørenhed

Lions for livstid

Børge Bøss og Orla Jensen er blevet hædret med et livstidsmedlemsskab af Lions Club Brønderslev

Lions Club Brønderslev har eksisteret 40 år. Og Børge Bøss og Orla Jensen har været med siden begyndelsen. De har begge gjort en stor, uegennyttig indsats i en god sags tjeneste. Og de er netop blevet hædret med et medlemskab for livstid. - Vi er meget beærede over udnævnelsen, lyder det fra Børge Bøss og Orla Jensen. Kun få Lionsmedlemmer opnår livstidsmedlemskab, og æren luner ikke kun modtagerne. Når Lions Club Brønderslev udnævner et livstidsmedlem, koster det nemlig den lokale afdeling 500 dollar. Pengene betaler den lokale afdeling til LCIF - Lions Club International Fundation. Og de bruges til humanitære formål verden over. - Og vi er helt sikre på, at pengene bliver brugt til humanitært arbejde, siger Per Rank Møller, der er Lions-præsident i Brønderslev. En dyst på ord Børge Bøss og Orla Jensen jubilerer sammen med Lions Club Brønderslev, og de understreger kraftigt, at Lions ikke er en loge, men en humanitær hjælpeorganisation. Humor og venskabelige smådrillerier er en del af omgangstonen, når de to "gamle løver" snakker minder fra de 40 år, der er gået. Således er Orla Jensen ikke sen til at minde sin Lionskammerat om, at han var fraværende fra Brønderslev-klubben i fem og et halvt år, mens han bestred direktørposten i Handelsbanken i Bramming. - Så jeg er den, der har været medlem af vores klub længst, smiler han. En bemærkning, der mødes af et overbærende skuldertræk fra Børge Bøss. - Du er ældst, og du har været med i den her klub længst. Men jeg har været med i Lions længst, lyder modtrækket. Og det står hurtigt klart, at det ikke er første - og formentlig heller ikke sidste - gang, at de to Lions-venner tager denne orddyst. Det gode formål har først og fremmest været årsag til deres vedholdende indsats i Lions. - Og det der binder os sammen og er årsag til at klubben stadig kører, er kammeratskabet, tilføjer Børge Bøss. - Vi kom jo til at kende hinanden og ved hvad hver og én indeholder, tilføjer Orla Jensen. - Og så får vi en sild og en snaps, når vi mødes en gang om måneden - men den betaler vi selv, smiler Orla Jensen. - Vi elsker at komme her og få snakket. Orla Jensen og Børge Bøss har nydt årene i Lions. Og de glæder sig over, at nye kræfter er kommet til gennem årene. For hermed er klubbens fremtidige arbejdet sikret. Naboer og venner Historien om de to trofaste løver går tilbage til 60'erne i Brønderslev. Børge Bøss flyttede med sin hustru Grethe til Eriksgade i 1967, og året efter fulgte Orla Jensen og hustruen Vibeke. Hermed blev de næsten-naboer, og snart opstod venskab mellem familierne. Børge Bøss var ansat som fuldmægtig i den daværende Handelsbanken, og Orla Jensen arbejdede hos kriminalpolitiet i ejendommen over for. De to herrer fulgtes hver dag hjem til frokost fra midtbyen. Og de havde da også år inden stiftelsen - eller chartring som det hedder i Lions-kredse - snakket om muligheden for at danne en lokal udgave af Lions Club i Brønderslev. Lokale kræfter arbejdede for sagen allerede i 1967. Men der skulle gå tre år mere, inden klubben blev en realitet - helt præcis 24. oktober 1970 - med Lions Club Aalborg Mariendal som moderklub. - Jeg fik en henvendelse fra overdyrlæge Niels Jacob Jensen i 1968. Han var flyttet til Brønderslev fra Frederikshavn, hvor han havde været medlem af Lions Club, og han arbejdede for at få en Lions Club op at stå i Brønderslev. Jeg blev opfordret til at gå med i arbejdet, fortæller Børge Bøss, der gav sit tilsagn. Orla Jensen sagde også - opfordret af Børge Bøss - ja til at gå ind i arbejdet. - Vi var begge forholdsvis nye i byen, og Lions Club gav os mulighed for at blive integreret i byen, og være med i noget foreningsarbejde, fortæller Børge Bøss. - Og så er det jo et godt formål at arbejde for, supplerer Orla Jensen og konstaterer, at der gennem årene er blevet rejst rigtig mange penge til humanitære formål. Anslået har de lokale løver været i stand til at uddele i nærheden af tre mio. kroner i de 40 år, klubben har eksisteret. Pengene er blandt andet komme ind ved salg af julemærke, udgivelse af Barn af Vendsyssel, cykelløb samt afvikling af forårsmesse i Brønderslevhallen. - Den allerførste aktivitet, vi havde - inden vi blev chartret - var i forbindelse med Brundergildet, der forgik midt i byen. Bag Hotel Phønix lå de gamle stalde, der hørt til hotellet, og de blev ikke brugt. Dem pyntede vi op, og så havde vi dansant, hvor vi solgte bajere og pølser, husker de. - Det var så skægt, smiler Orla Jensen. Pengene fra aktiviteterne er kommet foreninger og organisationer til gavn og glæde både lokalt, nationalt og internationalt.