EMNER

Lions-støtte til idrætsforening

} HÅNDSRÆKNING: Lions Club i Løgstør har givet 5.000 kr. til ungdomsarbejdet i Løgstør Idrætsforening. - Med den økonomiske støtte bliver der mulighed for nye tiltag inden for børne- og ungdomsarbejdet, siger LIF's formand, Johnny Larsen, som sammen med foreningens øvrige ledere er gået i tænkeboks med hensyn til, hvilke nye tiltag der skal igangsættes. - Det er en utrolig indsats, der ydes af de frivillige ledere i Løgstør Idrætsforening og det er store resultater, der høstes i børne- og ungdomsarbejdet. Vi vil gerne medvirke til at give det frivillige arbejde et økonomisk løft, så nye tiltag kan komme i gang, og medvirke til at flere børn og unge bliver motiveret for at deltage, siger præsident i Lions Club, Løgstør, Niels Chr. Madsen. Johnny Larsen fik gaven overrakt af Niels Chr. Madsen og Anton Jacobsen. } IARBEJDSTØJET.På Sparekassen Midtfjords halvårlige repræsentantskabsmøde blev repræsentantskabet trukket i arbejdstøjet. Det skete på baggrund af en kampagne som Finansrådet har sat i gang. - Det er vort ønske, at vi på en mere aktiv måde kan få en positiv dialog med vore repræsentantskabsmedlemmer, siger direktør Erling Vingborg, der glæder sig over den megen inspiration som aftenens emne bidrog til. Finansrådet har iværksat kampagnen for at rette op på branchens image i den brede befolkning. - Vi blev af repræsentantskabsmedlemmerne bekræftet i, at det ikke er her der er størst problem med pengeinstitutternes image. Vi skal hele tiden være opmærksomme på hvorledes vores omverden ser på os, og forholde os etil eventuel kritiske punkter, siger Erling Vingborg. - Debatemnerne ved mødet i Sparekassen Midtfjord blev ivrigt diskuteret, og der fremkom til bestyrelse og ledelse en lang række positive forslag og bemærkninger, der vil blive arbejdet videre med. Det bliver bestemt ikke sidste gang, hvor vi beder repræsentantskabet trække i arbejdstøjet, siger Erling Vingborg.