EMNER

Lis Andersen stopper efter 28 år

Efter 28 år som medlem af menighedsrådet i Hellum, har Lis Andersen valgt at stoppe

Lis Andersen har ydet en stor indsats for kirken. Foto: Bente Poder

Lis Andersen har ydet en stor indsats for kirken. Foto: Bente Poder

Ved en beskeden frokost i Kirkehuset i Hellum blev der efter gudstjenesten søndag taget afsked med to afgåede medlemmer af menighedsrådet, Lis Andersen, der har været medlem i 28 år, deraf de fleste som formand, og Diana Madsen, der har været med i otte år. (Diana Madsen var dog fraværende på grund af sygdom.) Menighedsrådets nyvalgte formand, Karen Thomsen, takkede de to nu forhenværende medlemmer for deres arbejde i menighedsrådet. Hun sagde blandt andet, at hun håber, at de havde kunnet mærke, at der blev sat pris på dem. Hun fremhævede Lis Andersen for den gode og rolige måde, hun havde ledet møderne på. Hun roste den afgåede formand for den ro og tålmodighed, hun formåede at udvise, når der ofte skulle ventes længe på udmeldinger fra myndighederne. Karen Thomsen omtalte renoveringen af kirkens kor. - Det var en stor opgave, men den blev løst til alles tilfredshed, og det er en opgave, du kan være stolt af, sluttede Karen Thomsen. Diana Madsen fik ros for sit arbejde som kirkeværge og som medvirkende ved tilrettelæggelse af gode og hyggelige udflugter. Tidligere sognepræst Hanne Svensmark fremhævede Lis Andersen for godt samarbejde gennem 14 år. Hun vil altid mindes Lis Andersens humor og glade latter, og så har du på en god måde lært mig at have tålmodighed i omgangen med vendelboer og kirkelige myndigheder, sagde Hanne Svensmark, der sluttede med at sige, at Lis Andersen har været en rigdom for menigheden i Hellum og for hende selv personligt. Lis Andersen, der fik overrakt en erkendtlighed, takkede for gaven og de smukke ord. - Jeg har været glad for samarbejdet med personale og menighedsråd. Det har ofte været en lise at komme til menighedsrådsmøde, hvor alt er foregået i fred og fordragelighed. - Jeg har altid kunnet stole på, at de ting, der blev uddelegeret, blev udført på bedste måde, sluttede Lis Andersen. ruk