Liste T beklager forhandlingsforløb

Ved at stille ultimatum afskar S sig fra indflydelse på økonomi-indstilling

Lokalpolitik 24. september 2002 08:00

BROVST: Liste T's medlem i økonomiudvalget, Jens Dahl, var i år for første gang med til udvalgets budgetforhandlinger og synes, forhandlingerne fik et utilfredsstillende forløb: - Normalt, når man skal forhandle, sidder man sammen ved bordet. Så er det lettere at diskutere. Socialdemokraterne stillede et ultimatum, som Ragnhild Poulsen gik med på uden kommentarer. Jeg synes, det er forkert, at Ole Christensen bagefter går i offentligheden og får det til at lyde som et flertalsdiktat. Når man vælger et ultimatum, afskærer man sig fra en del. Hvis man gerne vil have sine egne synspunkter respekteret, må man også respektere andres, siger Jens Dahl, der beklager, at indstillingen til kommunalbestyrelsen til de videre forhandlinger på torsdag kun omfatter input fra fire af de syv medlemmer af økonomiudvalget. Udviklingsbudget Han fortæller, at liste Ts udgangspunkt i budgetforhandlingerne har været at prøve at gøre Brovst Kommune mere attraktiv for bosætning. - Så kan det ikke nytte, at vi er den dyreste kommune. Derfor går vi ind for skattejusteringer. Der er et forsvarligt driftsspillerum i årene fremover, og også en fornuftig likviditet, så Brovst kommer ikke ud i uføre. Økonomiudvalgets flertal vil sænke skatten med 0,3 procent, til 22,5. - Af hensyn til unge familiers bosætning er vi også imod, at taksterne på børnepasningsområdet skal stige. Vores takster må ikke være dyrere end nabokommunernes. For at få fleksibilitet i børnepasningen vil vi også gerne bruge 170.000 kr. til genindførelse af deltidspladser i børnepasningen. Det budgetforslag, vi har været med til at stille, er et udviklingsbudget, hvor der er sat 7 mio.kr. af til større anlægsudgifter, også for at gøre kommunen attraktiv. Heriblandt er penge til byfornyelse, vej- og kloaksanering i hele kommunen, kommunal medfinansiering af Leader plus-programmet, samt til skolerenovering. Når der er politisk enighed om decentral skolestruktur, er vi også nødt til at afsætte penge til skolebygningerne. Vi er ikke begejstrede for nedskæringen på skoleområdet på 600.000 kr. - der for 2003 ganske vist kun berøres med 5/12 - men fastholder, at det ikke må gå ud over katedertimerne. Vi lægger vægt på udviklingstiltag, lige som det ikke kan nytte at skubbe renovering foran sig, slutter Jens Dahl.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...