EMNER

Listen over opgaver er umådeligt lang

LÆSERBREV

FORSKØNNELSE:Kommunalt vedligehold er mere end maling af rækværker i Hobro. Der har den seneste tid været artikler i pressen om vedligeholdelsesniveauet af to rækværker i Hobro. Det fremgår tydeligt af de bragte billeder, at rækværkerne trænger til maling, men jeg finder anledning til at understrege, at der også er andre vedligeholdelsesopgaver, der påkalder sig opmærksomhed. Ikke på grund af kun tre års misligholdelse, nej snarere årtiers mangelfuld vedligeholdelse. Der kan være mange grunde til dette, f.eks. begrænsede økonomiske midler i kommunerne til at løse opgaverne tilfredsstillende. Dette nødvendiggør, at vi skal have fokus på problemerne fremover. Jeg vil ikke opliste mangfoldigheden af nødvendige vedligeholdelsesopgaver, men blot nævne, at det er lige fra bygninger og flisebelægninger til udvendige idrætsanlæg og grønne områder i byerne og ved trafikanlæg, mindesmærker og områder med kunstskulpturer. Listen er umådelig lang. Samtidig vil jeg understrege, at der er behov i hele den nye kommune. Fokus skal ikke kun rettes på, hvor man selv færdes. Jeg glæder mig over, at der også er megen opmærksomhed på disse udfordringer blandt de udførende medarbejdere og den administrative ledelse. I sidste måned kunne jeg f.eks. nyde synet af en hårdt tiltrængt udvendig renovering af Det Røde Pakhus overfor mit kontor på havnen i Hobro. Pæne og rene områder skaber trivsel blandt os alle og tiltrækningskraft på turister og tilflyttere. Jeg vil derfor også glæde mig over de mange frivillige kræfter, der virker for vedligeholdelse og forskønnelse af kommunen. Om det er en boldklubs venner der renoverer et stadion, en gruppe mennesker, der bruger en dag i forbindelse med Naturfredningsforeningens "Ren kommune"-aktion, ja - måske en enkelt borger, der bukker sig efter en tom smidt øldåse eller på anden måde tager ansvar for "rengøringen" af vore fællesarealer, så skylder vi alle disse en tak. Jeg vil opfordre til, at vi alle tænker på signalværdien og trivselen i pæne omgivelser. I de mindre byer er der gennem de sidste år sat mange offentlig støttede projekter i gang bl.a. for at gøre bosætning attraktiv. Det er rigtig godt, men ligeså ærgerligt er det, hvis enkeltpersoner eller husstande uden ansvarsfølelse for fællesskabet blot lader stå til og lader tingene flyde i have og hegn. Hvis vi alle påtager os et ansvar, og kommunen har fokus på vedligeholdelse og renholdelse kan vi opnå fantastiske og synlige resultater på kort tid - i hele kommunen.

Forsiden