Litteraturhistorie i luften

BØGER Tomas Tranströmer & Robert Bly ¿Airmail¿ # # # # # ¤ ¿Airmail¿ indeholder omkring af korrespondancen mellem en amerikanske Robert Bly og svenske Tomas Tranströmer, der begge er lyrikere. Det, der har været et livslangt venskab, blev indledt, da Tranströmer skrev til et lyriktidsskrift for at komme i kontakt med lyrikeren James Wright, hvem han gerne ville oversætte til svensk. Omkring samtidig havde Bly hørt om en svensk lyriker, Tranströmer, der var værd at stifte bekendtskab med. Bly, der har norske aner, kan også læse svensk, hvorfor han gerne ville se de oversættelser Tranströmer havde lavet af Wright, og desuden havde Bly selv lavet nogle oversættelser af Tranströmer. Det var i marts/april 1964 og derfra udvikler venskabet sig. Bly¿s oversættelser og introduktion af Tranströmer til det amerikanske marked åbnede USA for skandinavisk litteratur. Bogen har derfor nogle specifikke såvel som mere almene værdier. Enhver med interesse i Bly eller Tranströmer må også eje denne bog, som på fortrinlig vis illustrerer et venskab fuldt af tillid og humor; men gennem de to forfatteres diskussioner vedrørende oversættelser fra det ene sprog til det andet får man som læser også et unikt indblik i hvad, der rører sig bag digtene. Dernæst har bogen også en litteraturhistorisk værdi, fordi den kortlægger skandinavisk poesis indtog på den amerikanske scene, og fordi den giver et glimrende indblik i det kulturelle liv fra 60¿erne og frem. Både Bly og Tranströmer får kvælningsfornemmelser af det dybt ideologiserede forfatter- og kritikermiljø op gennem 70¿erne i Sverige. Tranströmer blev kritiseret for ikke at være engageret nok i de ideologiske debatter, underforstået, som han selv siger, at hans poesi ikke var fyldt med udvandede marxistiske floskler. Brevene fra det første tiår vidner lige præcis om det modsatte, nemlig at såvel Tranströmer som Bly var dybt engagerede og interesserede i den politiske arena, og Vietnam-krigen bliver vendt igen og igen. Brevene er skrevet med varme og nærvær, og de breve, der drejer sig omkring poesien, hvilket er den overvejende del, vidner om en brændende interesse hos begge forfattere, en interesse i at forstå og skabe nye perspektiver. En sådan bog kan ikke andet end være smittende. Christian Stokbro Karlsen kultur@nordjyske.dk [ Tomas Tranströmer & Robert Bly ¿Airmail¿. 426 sider, 275 kr. Forlaget Arena/ Forfatterskolen.