Aalborg

Littertur, politik og historie på højskoleprogrammet

HJALLERUP:Østvendsyssel Højskolekreds indleder igen sine højskoledage i Hjallerup Kulturhus, hvor kredsen på torsdag 16. januar får lejlighed til at høre forstander Olav Rabølle Nielsen, Vollsmose, fortælle om "Drengene fra Vollsmose". Efter foredraget bliver der lejlighed til at debattere samfundsspørgsmål. I januar og februar der på fem torsdage med litteratur på programmet. Her vil forskellige foredragsholdere fortælle om Bjørnstjerne Bjørnson, Thomas Olesen, Løkken, Martin A. Hansen, Steen-Steensen Blicher og Halfdan Rasmussen. 30. januar er overskriften "18 år i Aalborg Kloster", som klosterforstander Per Fog holder. 6. marts fortæller folketingsmedlem Gudrun Laub, Hjørring, om "Kampen mod overmagten", og Pastor Erik Bredmose, Ry, står 13. marts på podiet med overskriften "Vi er alle præster for vorherre". Rektor på Dronninglund Gymnasium Peter Hvid Jensen leder debatdagen 20. marts med emnet "Skal vi være en europæisk forbundsstat?" og søster Henny Janu, København, er foredragsholder, når det gælder "Det er længe siden - fra nord til syd". Højskolekredsen slutter 3. april, når tidligere borgmester og nuværende amtsrådsmedlem Poul Møller (V) fortæller om "Rådhuset blev mit andet hjem". Højskolekredsens møder holdes hver torsdag formiddag i Hjallerup Kulturhus.