Redningsvæsen

Liv går tabt

POLITI:Der har været megen kritik af politiets håndtering af opkald til 112 foranlediget af, at den vagthavende, der modtager opkaldet, skal bruge tid på at afhøre den, der har kaldt op, for derefter at tage stilling til for eksempel, om der skal sendes en ambulance, eller om der er grund til, at politiet skal rykke ud. Når man betænker, at vagtselskaberne rykker ud med det samme, hvis en tyverialarm går i gang, og at brandvæsenet reagerer på alle brandalarmer også de falske, samt at søredningstjenesterne aktiveres, så snart der observeres et nødblus over havet, kan det undre, at politiet ikke på samme måde kan handle straks og så udspørge bagefter. Det vil selvfølgelig medføre et antal unødvendige udrykninger, men det er vel trods alt bedre, end at menneskeliv går tabt, som systemet virker nu. E.F. Jørgensen Toplærkevej 14, 9800 Hjørring efac@has.dk