Liv i kirken

BISPEVALG:Liv i kirken er en glædelig selvfølgelighed. Når vi har med den korsfæstede og opstandnes gudstjenestefejrende fællesskab at gøre, kan det ikke være anderledes. Og liv skal leves, værnes om og inspireres til ufortrødent at komme til sig selv. Liv i folkekirken er vor fælles glæde og vort fælles ansvar, hvor end vi befinder os i landskabet. Vi har brug for en biskop, bidrager til at skabe de bedste betingelser for det liv i al dets brogede mangfoldighed. En biskop, som med sin opmærksomhed, sin teologiske indsigt, inspirerende forkyndelse, sin erfaring, sin respektfuldhed og sit engagement vil kunne netop dét: bidrage til de bedste betingelser for, at vi alle sammen lever med. En biskop, som med saglighed og lydhørhed i tide vil tage hånd om de konflikter, der også kan komme, når der leves. Vi har brug for en biskop med hjerte for og klart fokus på den vigtige side af kirkens liv, som hedder diakoni. Det er i høj grad liv med. Hvor vi husker den svage, den syge, den ensomme, den udsatte. Lindrer og inddrager i fællesskabet. Det kan ske inden for folkekirkelige bevægelser, som eksempelvis Kirkens Korshær. Men det er også en del af det enkelte sogns daglige liv. Liv i folkekirken er diakoni. Det er gudstjeneste og undervisning, det er kirkelige handlinger og møder, det er gode rammer, det er kaffe, traditioner og nye ideer. Livet i folkekirken er mangfoldigt, og det er vor fælles glæde og ansvar. Den bispekandidat, der mest engageret og inspirerende vil bidrage til at give det liv de bedste betingelser, får min stemme.

Forsiden