Lokalpolitik

Liv i landdistrikterne

Politikere har pligt til at følge op på farvestrålende planer

Frode Thule Jensen (V): - Vi skal turde sætte præcise mål. Foto: Peter Broen

Frode Thule Jensen (V): - Vi skal turde sætte præcise mål. Foto: Peter Broen

Byrådet har vedtaget en udviklingsstrategi for landdistrikterne. En flot tryksag med mange gode forslag til, hvordan landdistrikterne udvikles, illustreret med farverige fotografier. Så vidt så godt. Men én ting er tryksværte på glittet papir, flotte illustrationer og gode hensigter. Hvordan sikrer vi, at de mange gode planer bliver omsat til virkelighedens verden? - I byrådet har vi forpligtet os til at følge op på planerne. Det er ikke nogen nem opgave, men vi skal gøre det i tæt samspil med borgerne og medlemmerne af Distriktsudvalget, siger udvalgsformand Frode Thule Jensen (V). Han havde gerne set, at planerne var endnu mere konkrete. At der for eksempel blev sat tal på målene. - Det har vi for eksempel gjort i sundhedsudvalget. Det er modigt gjort, for så er det meget nemmere at måle, om vi også når målsætningen. Der er ligesom, når Ulrik Wilbek siger, at vi skal vinde medaljer ved VM eller EM, siger Frode Thule Jensen. Hans kongstanke er, at "frie fugle flyver i flok", at resurserne er derude: de lokale ildsjæle, og at de mange frivillige i foreningslivet skal bringes sammen og inspirere hinanden. En tanke som Anders Gram Mikkelsen (S) er med på: - Som bybo er jeg helt misundelig over det flotte arbejde, I har lavet. Ikke mindst når det gælder indsatsen med at rekruttere frivillige ildsjæle. Det er en opgave, som I meget gerne må dele med os byboere. Her kunne vi sagtens lære hinanden en del og også lære hinanden at kende. Det kunne være med til at skabe større sammenhæng i kommunen, siger Anders Gram Mikkelsen. Udviklingsstrategien indeholder konkrete idéer til hvordan vi skaber øget bosætning og bedre livskvalitet, fælles ansvar og ejerskab til naturarealer og styrker erhvervs- og turistmulighederne i landdistrikterne.