Liv med børn

{ Susanne Broeng. { Født 6.3. 1962 i Hals. { Mor til Simon på 21 år. { Gift med Bjarne Nielsen, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, der har fem børn fra tidligere ægteskaber. { Er netop flyttet i nyt bofællesskab i Gjøl. { Uddannet socialrådgiver, cand.scient.soc., organisationsgruppeanalytiker fra Gruppeanalytisk Institut i Århus og familieterapeut fra The Kempler Institute of Scandinavia A/S. { Har været kommunalt ansat socialrådgiver og -leder. { Har arbejdet i børne- og voksenpsykiatrien og ved børne- og familiecenter Aalborg som supervisor og familieterapeut. { Har været leder af en døgninstitution for børn i alderen 4-14 år med psykiske og sociale vanskeligheder. { Familieterapeut med selvstændig praksis siden 1991, fra 2001 på fuld tid. { Siden 1998 tilknyttet Kempler Instituttet som konsulent og underviser. { Forfatter til flere bøger, senest ”Kan troldebørn elskes”, Frydenlund, 2006, om børn med usynlige handicap. { Fra 1. juli 2007 ejer af aktiemajoriteten og leder af The Kempler Institute of Scandinavia A/S.