Livet er andet og mere end spilleregler

UDVISNING:Det er med forargelse, jeg læste om situationen for Gert Møller Kristensen, og jeg må medgive Inge-Lene Ebdrup (V), at der næppe er noget at stille op. Artiklen risikerer dog at give et forkert billede af virkeligheden, idet det delvis fremstilles, som om Gert Møller Kristensen ikke kan forsørge sin familie. Fra politisk side er der i Bekendgørelse om beregning af forsørgelsesevne i familiesammenføringssager mm. nr. 580 af 10/07/2002 § 12 truffet beslutning om at udbetaling fra A-kasse ikke medregnes i beregning af forsørgelsesevnen. I betragtning af, at dagpenge er en privat tegnet forsikring mod arbejdsløshed, som i øvrigt alene kan tegnes, såfremt man er i arbejde eller har tilknytning til arbejdsmarkedet, virker loven urimelig og i konflikt med den tanke der ligger bag de liberale visioner, om at man skal kunne klare sig selv og sin familie. I forlængelse heraf kan det oplyses, at dersom Gert Møller Kristensen tager et arbejde og tjener præcis det samme som han modtager i dagpenge, opfylder han gældende regler om forsørgelsesevne, som blot kræver, at indkomsten er 4231 kr. pr. voksen og 2103 pr. barn om måneden, dvs. en månedlig indkomst på mere end 12.668 kr. i tilfældet Gert Møller Kristensen. Et tilsvarende beløb får han sikkert også i dagpenge, men det tæller altså ikke. Det ville klæde den gode Venstre-politiker i hendes iver efter at forsvare regeringens politik at komme med et råd til Gert Møller Kristensen. Skal han blive i Danmark og lade sig tvangsskille, som en konsekvens af at man ikke ønsker tvangs ægteskaber? Eller skal lille Rasmus på syv måneder blive i Danmark og undvære sin mor? Kære Inge-Lene Ebdrup, er du bare en loyal partisoldat, som siger det, der klæ'r sig i partiet, eller har du bare ikke fattet konsekvenserne. Er du selv mor? Du detroniserer Gert Møller Kristensens liv til "spilleregler"!? På mange arbejdspladser er der i dag adskillige test i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere; der er åbenbart ingen test forbundet med at blive valgt til parlamentet. Gert Møller Kristensen, du må, som det ser ud i øjeblikket, forlade Danmark, så længe landet regeres af Inge-Lene Ebdrup og hendes lige. Men det varer jo ikke evigt. Rejs til et venligtsindet EU-land. Dette vil med EU rettighederne give dig mulighed for at komme tilbage til Danmark. Per Nørgaard Andersen, København