Socialforsorg

Livet forandrer sig også for pårørende

Der findes kurser for pårørende til hjerneskadede på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel. Arkivfoto

Der findes kurser for pårørende til hjerneskadede på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel. Arkivfoto

VENDSYSSEL:De pårørende bliver også ramt, når et menneske bliver hjerneskadet. Derfor bliver de pårørende også tilbudt undervisning på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel. Mandag 29. oktober 2007 fra klokken 19 til 21 er der informationsaften om pårørendekurset på skolen, der ligger på Elsagervej i Hjørring. Informationsaftenen om kurset henvender sig til alle, der på en eller anden måde er pårørende til en voksen med erhvervet hjerneskade. Denne aften vil to af skolens lærere, Lene Toft og Lars Gregersen, orientere om det undervisningstilbud Specialskolen tilbyder alle pårørende. At blive pårørende til et menneske, ramt af en blodprop eller blødning i hjernen eller anden form for hjerneskade, betyder ofte store forandringer for familien og det nære miljø. Som hjerneskadet kan det være vanskeligt at erkende, at livet er blevet anderledes. Det er også vanskeligt for de pårørende, når livet ikke længere er, som man har planlagt og ønsket. Det tager tid og kræver indsigt. Mange har brug for hjælp og støtte til at komme igennem sådan et erkendelsesforløb og videre med det fremtidige liv, som skaden helt naturligt vil påvirke. Det er helt naturligt, at man som pårørende føler sig alene og magtesløs overfor den nye livssituation, hvor frustration og vrede er daglige følgesvende. Mange påtager sig en stor og livslang opgave med at støtte den ramte og risikerer hermed at tilsidesætte egne muligheder og behov. Efter endt kursusforløb, som typisk er på 20 timer, hjælper skolen med at etablere selvhjælpsgrupper, hvor de pårørende stadig mødes i fælles netværk, hvor man stadig kan støtte og hjælpe hinanden. Interesserede er velkomne til at melde sig til informationsaftenen eller få svar på spørgsmål ved at kontakte Specialskolen for Voksne, Vendsyssel. -anton