Livet leves bedst i det fri

Eigil Torp Olesen er ny formand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikshavn. Energien som naturvogter får han fra sine mange traveture i det fri

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ei­gil Torp Ole­sen ny­der i dag stil­he­den i sko­ven ved El­ling. Tid­li­ge­re har han sam­men med sin kone boet en lang år­ræk­ke i Skagen by, men den sta­digt stør­re sværm af turister i Skagen fik dem til sidst til at sæl­ge.

For Eigil Torp Olesen er der ingen tvivl. Naturen er noget af det bedste ved Nordjylland. Det gælder både, når han skal lade op ved en travetur i det fri eller når han sidder hjemme i sin fritid og arbejde med at beskytte den. Eigil Torp Olesen er ny formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Frederikshavn Kommune, efter han gennem en årrække har været formand for naturfredningsforeningen i Skagen. - Jeg er vokset op i Salling med naturen lige i nærheden, og naturen har altid spillet en stor rolle for mig. Her kan man få mange gode oplevelser året rundt, fortæller Eigil Torp Olesen, 58. Men med de gode oplevelser følger også et ansvar for at sikre at de næste generationer også kan få lov til at opleve et Nordjylland med en fin natur. - Benyttelse af naturen for at se hænger derfor nøje sammen med arbejdet for at bevare naturen. Det er jo ingen selvfølge, at vi stadig kan have en fin natur i Nordjylland. Det kræver, at vi er nogle, som aktivt arbejder for det, fastslår Eigil Torp Olesen. Han er uddannet folkeskolelærer med liniefag i biologi og har da også undervist i folkeskolen i 15 år. Men siden 1989 har han virket som højskolelærer og naturvejleder ved højskolen Diget nær Bunken syd for Skagen. - Jeg interesserer mig for det hele i naturen. For blomster, fugle og landskaber, og dermed også for sammenhængen mellem det hele. Det er jo landskabets opbygning, der bestemmer hvilken natur, der er på stedet og dermed også hvilken fugle og planter, der har fundet et levested på den enkelte lokalitet, forklarer Eigil Torp Olesen. Kurser følger årstiderne Som højskolelærer underviser han i natur i bred forstand og med vidt forskellige elever. De yngste er godt 20 år, mens de ældste er omkring 70 år. Kurserne følger årstidernes skiften. Om foråret underviser han i fugle, om sommeren i botanik og om efteråret i svampe. Centralt i hans kurser er vandreture i det fri. Faktisk har han også en særlig kursus i vandring på Skagens Odde, hvor deltagerne bruger fire dage i vandre fra Mosbjerg i syd til Grenen i nord. Det er ikke tilfældigt, at Eigil Torp Olesens vandrekursus følger Skagen Odde fra syd til nord. Eigil Torp Olesen er forfatter til bogen ¿Skagen Odde - en naturguide¿. Skagen Odde byder på enestående natur. Også i global sammenhæng. Faktisk har naturen så høje kvaliteter at bl.a. Friluftsrådet har udpeget området som et godt bud på en mulig nationalpark, og det er en ide, som Eigil Torp Olesen godt kan sympatisere med. - En stor del af naturen på Skagen Odde er heldigvis allerede beskyttet som følge af de store fredninger omkring Skagen. Desuden er vi så heldige at både staten og de naturbevarende Aage V. Jensens fonde ejer store dele af området. Men alligevel er der stadig trusler mod naturen, og en af de mest alvorlige er tilgroning af de store hedemoser. Moserne i den sydlige del af Skagen Odde hører til de mest værdifulde i landet. Særligt Råbjerg Mose er helt unik, men mosen er blevet grøftet og drænet, og derfor er naturen i området ikke stabil. Den trues af tilgroning. Både vores egen birk og bævreasp samt de indførte bjergfyr og sitkagraner sår sig selv i moserne, og hvis man ikke snart griber ind, går moserne og deres naturværdier til, påpeger Eigil Torp Olesen. Sognerådsmentalitet Efter at amterne er blevet nedlagt, er ansvaret for naturpleje overgået til kommunerne. Men her har man endnu ikke indset problemets omfang. - Vi er i naturfredningsforeningen meget fortrøstningsfulde i vores samarbejde med den nye Frederikshavn Kommune. Vi tror, at vi en storkommune kan komme uden om noget af den sognerådsmentalitet, der af og til prægede den gamle Skagen Kommune. Men når det naturpleje kan vi se, at kommunen ikke sætter de fornødne ressourcer af til opgaven, og det er noget, som der bør rettes op på, fastslår han. Naturfredningsforeningens arbejde omfatter imidlertid ikke kun beskyttelse af naturen, men også muligheden for at opleve den. Og her har Eigil Torp Olesen en vision om at bilerne kan komme væk fra Vestkystens strande. - Når der kommer folk udefra, bliver de som regel både vrede og overraskede over, at det er tilladt at køre i bil langs med Vestkysten. Kørsel på strandene er meget ødelæggende for oplevelsen og langt de fleste turister bryder sig ikke om det, understreger han.

Forsiden