Naturvidenskab

Livet på tredje klasse

Hundreder af kilometer veje bliver hverken saltet eller ryddet for sne..

C-vejene bliver bliver kun ryddet i tilfælde af kraftig sne, der gør dem decideret ufarbare for biler, og kun saltet i tilfælde af isslag. Det gælder for over en tredjedel af Aalborg Kommunes vejnet. Arkivfoto: Claus Søndberg

C-vejene bliver bliver kun ryddet i tilfælde af kraftig sne, der gør dem decideret ufarbare for biler, og kun saltet i tilfælde af isslag. Det gælder for over en tredjedel af Aalborg Kommunes vejnet. Arkivfoto: Claus Søndberg

Førtidspensionist Per Vinther Larsens livskvalitet afhænger i høj grad af astma-medicin, som han afhenter på Nibe Apotek tre kilometer fra bopælen. Per Larsens mobile frihed står og falder med brugen af en cykel også til indkøb af daglige fornødenheder, men den seneste uge har glatte vejforhold sat en effektiv stopper for cykelture ad Gelstrupvej på en kilometer lang strækning mellem Nibe og Vokslev. - Det er simpelthen livsfarligt at cykle på strækningen, og så må jeg jo gå. Også til lægen i Nibe, konstaterer Per Larsen med mellemnavnet Vinther lige efter et besøg i Lægehuset. - Jeg har jo også bidraget til samfundsøkonomien med skattekroner, så hvorfor i alverden skal Gelstrupvej ikke være farbar også for cyklister som mig. Han deler skæbne med mange andre, der er tvunget til at benytte en såkaldt c-vej - den laveste kategori vej i Aalborg Kommune - der udgør over en tredjedel af det samlede kommunale vejnet på 1930 kilometer. De kommunale vinteropgaver på veje omfatter kun de 1.077 kilometer, og borgere på c-veje kan derfor ikke forvente hverken saltning eller snerydning. - C-vejene bliver kun ryddet i tilfælde af kraftig sne, der gør dem decideret ufarbare for biler, og vi salter kun i tilfælde af isslag, forklarer team-koordinator i trafik og veje under teknisk forvaltning, Henrik Sejersen. - Naturligvis kan sammenkørt sne blive glat som is, og i sådanne tilfælde handler det for alle trafikanter om at udvise ekstra agtpågivenhed, konstaterer Henrik Sejersen, der dog ikke ønsker at udtale sig om den konkrete klage fra Per Vinther Larsen. Skæbnen for ham og andre i samme situation hidrører fra en byrådsbeslutning i 2007, der opdeler vejene i klasserne a, b og c. Vi bringer her et uddrag af retningslinierne for vintervedligeholdelse i Aalborg Kommune: - På c-veje, der har mindre betydning for trafikken, anvendes kun sparsomme ressourcer. - Her vil gener på grund af vintervejret som regel kun medføre beskedne forsinkelser og irritationer, som ikke har egentlig samfundsmæssig betydning. - Desuden vil anvendelse af salt og andre effektive virkemidler på disse veje medføre forholdsvis store skader på miljøet. - Sagt med andre ord: På de store veje udføres vintertjenesten på trafikkens betingelser med skyldigt hensyn til miljøet. - På de små veje udføres vintertjenesten på miljøets betingelser og af økonomisk hensyn. En anden af de vinterramte, Laurits Christensen, forstår dog på ingen måder, at han ifølge de kommunale retningslinier ikke skulle blive "forsinket og irriteret". Han hjalp en dårligt gående kammerat med at dele reklamer ud i Nibe, men villaveje var så spejlglatte, at de var lige ved at opgive. - Vi måtte eksempelvis sætte bilen for foden af stejle Skovbakken og gå - selv om det kniber for min kammerat - men vi turde heller ikke køre på villaveje som Rugvangen og Valmuevangen, der var spejlglatte, fortæller Laurits Christensen.