Livet skal bevares - ikke ødelægges

ISLAM: En gruppe mennesker i et panel bestående af kristne, jøder og muslimer blev spurgt om deres indstilling til begrebet aktiv dødshjælp og medlidenhedsdrab. Forfatteren Aminah Tønnsen, der åbenbart er muslim, tillod sig at citere fra et Rundbrief der Deutschen Muslim-Liga: "Gud alene råder over liv og død. Medlidenhedsdrab eller aktiv dødshjælp er forbudt i islam. Det kan under ingen omstændigheder accepteres, at mennesker på den måde modarbejder Guds vilje og plan. Livet skal bevares, ikke ødelægges". Det må siges at være hidtil ukendte toner fra den kant. Man kunne tro, ordene var hentet fra et dansk kirkeblad. Indtil denne dag har jeg kun kunnet identificere islam med særdeles aktiv dødshjælp, idet begrebet islam intet sted i verden har vundet udbredelse uden gennem særdeles aktiv og barbarisk nedslagtning af enhver, der kom i vejen for den dødseleskende lære. Inden for islam stortrives den mest uforståelige af alle drabsformer, æresdrab, hvor en far skånselsløst praktiserer aktiv dødshjælp på sin egen datter, sit eget afkom, blot fordi hun tænker selvstændigt og ikke makker ret i familieanliggender. Den middelalderlige begreb islam har i sig indbygget et lovkompleks, sharia, ifølge hvilket man praktiserer stening af notorisk uskyldige mennesker, altså uden juridisk belæg praktiserer den mest uciviliserede form for aktiv dødshjælp. For at understrege det sandhedsfornægtende i den citerede påstand tyranniseres den ganske verden i disse år af afsindige terrorister af muslimsk herkomst, som påstår, de i Guds navn udretter deres gudsforladte superaktive dødshjælp. Disse muslimske bødler har vist aldrig hørt om, at "livet skal bevares, ikke ødelægges". Det virkelighedsfremmede citat fra den tyske Muslim-Liga, som Aminah Tønnsen bragte på bane som "bevis" for civiliserede hensigter inden for islam, understreger blot, at man ikke kan tage den livsfjendske religion på ordet. Eller er der noget, jeg har misforstået?