Livets sidste budget

Omsorg i Leve-Bo miljø og de rene tal bag opholdet

FREDERIKSHAVN:På plejehjemmet i Nørregade fik beboerne inddraget deres pension og udbetalt lommepenge. Sådan er det ikke længere. I de nye Leve-Bo miljøer, der er trådt i stedet i Frederikshavn, er de ældre deres egne budget- og regnskabsførere. Bag de nøgne tal i livets sidste budget gemmer sig, som afdelingsleder i Omsorg og Pension, Hanne Bjørnlund, udtrykker det: - Sammenlignet med plejehjemmet har den ældre fået en ny og lækker bolig, og samtidig et større rådighedsbeløb end på plejehjemmet, hvorimod kommunen har fået forøgede udgifter til boligstøtte. Områdeleder for Leve-Bo miljøerne Abildparken og Søparken med tilsammen 120 plejeboliger, Hanne Holmberg, kan tilføje: Glade beboere - Beboerne er forskellige, som alle andre, men langt de fleste er utroligt glade for at være her, og personalet gør et godt stykke arbejde med at yde beboerne den individuelle omsorg, de har behov for, siger Hanne Holmberg. Hun påpeger, at oveni den nutidsvarende bolig, hvor der også er plads til at pårørende, der kommer tilrejsende, kan overnatte, plejen og de hjælpemidler, der er behov for, så har beboerne også adgang til socialt samvær og medindflydelse. Forandringen - Vi ser nogle helt andre mennesker end på plejehjemmet. De er solbrændte, kommer ud, tager på i vægt. At det så er en helt anden kultur at vænne sig til i forhold til før, hvor de blot fik lommepenge, skal nok komme, siger Hanne Holmberg. Hun fortæller om en sammenkomst forleden i et af husene med musik og 50 mennesker, om bustur til Vesterhavet og om frivillige, der står bag gudstjenester på skift i husene. De nøgne tal Men tilbage til livets sidste budget, når alene tallene taler, sådan som de her er opgjort til Nordjyske af Socialforvaltningen. Så lyder de samlede udgifter for en enlig pensionist, som kun har sin pension, for ophold i en af Boligforeningen Vesterports lejligheder på 67 kvm. i Leve-Bo miljøet i Søparken på 8.478 kr. om måneden. Dette tal fordeler sig på 4.633 kr. til husleje, 525 kr. a'conto varme, vand 150 kr., el 140 kr., TDC grundpakke 40 kr., kost 2880 kr. og rengøring 108 kr. Indtægtsiden lyder på 10.744 kr. om måneden: Pension 9.327 kr., minus 2500 kr. i skat, giver 6.827 kr. Hertil skal lægges en beregnet boligstøtte på 3.881 kr. samt varmetilskud 36 kr. Til rådighed Netto på bundlinien lyder rådighedsbeløbet herefter på 2.268 kr. Indskuddet til lejligheden er på 19.830 kr. Hvis der er lånt til indskuddet, skal lånet afdrages med 463 kr. om måneden. Hvis der foruden den årlige pensionsindtægt på 111.924 kr. til en enlig også er f.eks. en ATP-indtægt på 10.000 kr. om året, nedsættes boligydelsen med 92 kr. til 3.789 kr. Hvis der yderligere er en formue-renteindtægt på 10.000 kr., forsvinder yderligere 116 kr. af boligydelsen til nu 3.673 kr. Hvis den årlige indtægt er på 150.000 kr. eller over, udgør boligydelsen 3.334 kr. Hvis formuen overstiger 606.500 kr. lægges 10 pct. af formuen oveni indtægten, når boligstøtten beregnes. Overstiger formuen 1.212.700 kr., tillægges indtægten 20 pct. ved beregningen. Uden formue, men med en indtægt over 150.000 kr. om året plus lån til indskud, falder rådighedsbeløbet dermed til 1.258 kr. om måneden.

Forsiden