Livligt cafemøde om fremtiden

Politikere fik god respons til det videre arbejde med planstrategien

JAMMERBUGT:Der var et godt fremmøde til borgermødet om Jammerbugt Kommunes fremtid i Multihuset i Skovsgård, og politikerne fik solid respons til at tage med sig hjem i det videre arbejde med planstrategien forud for næste års mere håndfaste kommuneplan. Fire hovedområder var til debat i hver sin café med en fagperson som leder, Bæredygtig udvikling (Agenda 21), Jammerbugt som et godt sted at leve og være, Bevaring og udvikling af de særlige naturværdier og Hævelse af befolkningens kompetenceniveau. Agenda 21-planen skal gøres mere ambitiøs, så man allerede efter to år gør status i stedet for efter fire år, lød forslaget, og der blev efterlyst krav om at tænke bæredygtighed ind i alle politiske beslutninger. Det foreslås også at sætte ind med miljøbevidsthed allerede i de små klasser. Desuden skal den kollektive trafik styrkes. - Jeg vil foreslå politikerne at klare sig med cykel og offentlig transport en måned, lød det fra Jørn Baandrup, og der blev smilet lidt i krogene. For at kommunen skal være et godt sted at leve og være, skal der blandt andet være et mere varieret udbud af byggegrunde, og det blev nævnt, at mange ledige grunde reelt ikke er til salg. Der blev efterlyst en mere understøttende politik for erhvervs- og handelsliv, og det blev nævnt, at områder med råstoftudnyttelse skal med. De har stor negativ indvirkning på folks trivsel, lød det. De store naturværdier kan bruges bedre, bl.a. ved at gøre opmærksom på de mindre kendte områder. Der er utrolig flot ved Grønhøj Strand, men man hører mest om Blokhus. Det blev også foreslået, at kommunen går ind og overtager flere af statens arealer, for statsskovene magter ikke selv at holde deres områder, lød begrundelsen fra et bestyrelsesmedlem fra Sammenslutningen af Sommerhusejere i Jammerbugt Kommune. Infrastrukturen kom igen under temaet Hævelse af kompetenceniveauet. - Der skal være bedre busforbindelser til gymnasiet i Fjerritslev, ellers hæver man ikke andelen, der tager en ungdomsuddannelse, lød det. Det gør nemlig kun 58 pct. af de unge i Jammerbugt Kommune, og målet er 95 pct. Og så skal også den virtuelle motorvej forbedres, så der er flere muligheder for hjemmearbejdspladser.