Vesthimmerland

Livø mere sikker

Øen har fået hjertestarter.

Nu kan Livø redde liv med hjertestarter fra TrygFonden. Fonden har nemlig netop doneret en hjertestarter til Livøs borgerforening, så borgerne fremover kan færdes tryggere på Livø. Og det er nu fulgt op med uddannelse i livreddende førstehjælp og i brug af hjertestarteren. Donationen af hjertestarteren til Livøs beboerforening er et led i TrygFondens indsats for at skabe større tryghed i befolkningen. TrygFonden har siden 2006 doneret flere end 400 hjertestartere, og i år uddeler TrygFonden yderligere 100 hjertestartere fordelt over hele landet. Hvert år bliver 3.500 mennesker i Danmark ramt af hjertestop uden for hospitalerne. Kun ca. 6,5 procent overlever. De minutter, der går, fra et menneske falder om med hjertestop, til ambulancen kommer, er de mest kritiske, og den eneste effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet. På den baggrund har Livøs beboerforening søgt og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, og i sidste uge blev fem fastboende samt syv personer, der kommer dagligt på Livø, uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren.