Redningsvæsen

Livø skal have egen redningsbåd BEREDSKAB: Uvarslet øvelse viste huller i beredskabet

LIVØ:Limfjordsøen Livø har nu udsigt til at få sin helt egen redningsbåd. Det sker efter at en stor uvarslet redningsøvelse sidste år med al ønskelig tydelighed viste, at der er stor huller i sikkerheden omkring Livø. Der har været gjort forsøg på at få rederiet Miniline, der besejler Livø, til at indgå i en vagtforpligtelse, men disse bestræbelser løb ud i sandet. Der blev som en midlertidig løsning indgået aftale med feriecentret i Rønbjerg om lån/leje af centrets aluminiumsbåd ved udrykning til Livø. Samtidig iværksatte det lokale redningsberedskab en behovsanalyse for et sønært beredskab i Limfjorden omkring Løgstør Bredning. I analysearbejdet indgik dels behovet for assistance til Livø, men også kommunens plan for personredning i havne og kystnære områder. Konklusionen blev at bådberedkskabet skulle styrkes. Det skete ud fra en kombination mellem behovet for assistance til Livø og den tiltagende aktivitet på Limfjorden med passage af 6000 lystsejlere og 2000 erhvervsskibe igennem Aggersundbroen årligt. Samtidig kom det også frem, at kommunens bådberedskab ikke er velegnet til besejling af Limfjorden ved en vindstyrke over otte sekundmeter. Behovet for effektivisering af bådberedskabet betød, at markedet for både blev undersøgt. Koster 480.000 kr. Valget faldt på en aluminiumsbåd fra Svendborg Yacht Service og med baggrund i denne bådtype er der opstillet et projektbudget på 480.000 kr. I et forsøg på at finansiere udgiften er der sendt en ansøgning til Tryg-Danmark Fonden som fornylig bevilgede 200.000 kr. til indkøb af båden på betingelse af, at der findes finasiering af restbeløbet. Der er efterfølgende sendt forespørgsel til Nibe, Fjerritslev, Brovst og Farsø kommuner om 30.000 kr. fra hver kommune til køb af båden. Der er ligeledes planlagt henvendelse til Nordjyllands amt og Skov og Naturstyrelsen med henblik på tilskud til købet. Løgstør Kommunes Redningsberedskab har foreslået Løgstør Kommune, at kommunen bidrager med 60.000 kr.. Kommunalpolitikerne har i øjeblikket dette ønske med til budgetforhandlingerne.

Forsiden