Livrenter populære blandt nordjyder

Vi benytter pensionsformen i højere grad end andre danskere

- Livrenter er bedre end deres rygte, mener Per Bull-Sørensen. Arkivfoto: Henrik Louis

- Livrenter er bedre end deres rygte, mener Per Bull-Sørensen. Arkivfoto: Henrik Louis

Nordjyder sætter i højere grad end landsgennemsnittet deres pensionspenge i livrenter. Ifølge tal fra Danmarks Statistik betaler borgere i Nordjylland 40 procent af deres pensionsmidler ind på en livrente, mens det på landsplan er 37 procent. Det oplyser Per Bull-Sørensen, Private Banking-direktør i Danske Banks finanscenter i Aalborg. Han har kigget på tallene og vurderer, at livrenter fremover vil blive endnu mere populære i både Nordjylland og resten af landet. Det skyldes, at der i den nye skattereform foreslås et loft på 100.000 kroner for indbetalinger til ratepensioner. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil 2009 være det sidste år, hvor man kan betale ubegrænset ind på sin ratepension. Derimod vil indbetaling på livrenter sandsynligvis ikke være omfattet af skattereformens loft. - Hvis skattereformen bliver gennemført som ventet, bør man overveje at sætte en del af ens pensionsindbetalinger fra 2010 ind på en livrente, siger Per Bull-Sørensen, som finder en sådan disposition fornuftig: - Livrenter har i en periode været en overset pensionsform, men de er bedre end deres rygte, mener han. Danskerne lever længere Livrenter hviler på et forsikringsprincip, hvor man ”deler levetidsrisiko” med andre opsparere. Opsparingerne fra dem, der dør tidligt, bruges så at sige til at finansiere udbetalingerne til dem, der lever længst. Netop fordi den gennemsnitlige levetid er på vej op, bliver livrenter mere interessante. - Ud fra statistikken kan vi se, at mange danskere faktisk vil overleve deres pensionsopsparing. Det er derfor ikke sikkert, at deres nuværende pensionsordning vil række, så længe de lever. Med en livrente behøver man derimod ikke spekulere på, hvor gammel man bliver, men kan opretholde det ønskede forbrug hele livet igennem, forklarer Per Bull-Sørensen. Større udbetalinger Udbetalinger fra en livrente vil typisk være større end udbetalinger fra en tilsvarende 20-årig ratepension. Det skyldes ifølge Per Bull-Sørensen den risiko, der er for at tabe pengene: - Overvejer man at oprette en livrente, skal man holde den større udbetaling til sig selv op mod de mistede udbetalinger til arvingerne, siger Per Bull-Sørensen. Han tilføjer dog, at man har mulighed for at tegne en garanti på en livrente, så udbetalingen fortsætter til den længstlevende ægtefælle eller arvinger. Men jo større garanti, man tegner, jo mindre bliver fordelen ved livrenten.