Livsafslutning på plejehjem

GUG:Op under jul 2007 døde vores far, Alfred From, fredeligt i sin seng på Gug plejehjem. 98 år gammel. Da vores far for godt fire år siden fik plads på Gug plejehjem, ændrede hans tilværelse sig med ét slag. Og vi fik med ham indblik i en ny verden, det professionelle offentlige plejehjem. Som enke-mand var far blevet ensom i det daglige, som svagtseende havde han i årene forinden været til stor fare for sig selv og andre i trafikken. Fra et liv præget af stigende hjælpeløshed og megen utryghed fik far nu trygge rammer, god social kontakt og daglig hjælp døgnet rundt. I over fire år har vi fulgt fars tilværelse på plejehjemmet. Og vi har fået stor respekt for den indsats der ydes. Vi og vores far har mødt et dygtigt personale, som med humor og varme har forstået at afhjælpe fysiske og mentale problemer, med en helt selvfølgelig respekt for særegenhed og vaner. Den faste hverdagsrytme er blevet krydret med afvekslende fysiske aktiviteter og med flittig brug af Seniorsangbogen. Jævnligt har man arrangeret større festlige indslag som grillfest, høstfest og julestue - ofte med levende musik - til stor glæde for både de gamle og deres pårørende. I den sidste svære tid har vi mødt megen hjælp fra personalet. Med stor takt og forståelse har man lindret selve dødslejet, og i det hele taget bidraget stærkt til en værdig livsafslutning for vores far. For alt dette vil vi gerne, i fuld offentlighed, sige Gug plejehjem en velfortjent tak! Nytår 2008 Lene From, Aalborg - Inger From, Frederikssund Torben From, Skive