Livsfarlig uvidenhed

Hvor er hjertestarteren, spurgte lægen, da Ejvind Nielsen fik hjertestop i venteværelset.

Ejvind Nielsen overlevede hjertestoppet og slap uden mén, men det var kun fordi en falckredder tilfældigt kom forbi. Foto: Jesper Thomasen

Ejvind Nielsen overlevede hjertestoppet og slap uden mén, men det var kun fordi en falckredder tilfældigt kom forbi. Foto: Jesper Thomasen

64-årige Ejvind Nielsen faldt om med hjertestop, da han sad i venteværelset ved lægevagten i Frederikshavn. Til hans store held kom falckredder Morten Nygaard Eriksen tilfældigvis til stedet. Falckredderen gik straks i gang med at yde førstehjælp. Da den vagthavende læge efter et stykke tid indfandt sig i lokalet, var han ifølge Morten Nygaard Eriksen ikke til megen hjælp. - Lægen er bare lige henne og kigge på Ejvind, og så går han igen. Han er væk i et par minutter, og så kommer han tilbage og spørger, om vi ved, hvor der er en hjertestarter, fortæller Morten Nygaard Eriksen. Slap uden mén Lægen på stedet havde også problemer med at bidrage til genoplivningen, og det var først, da en ambulance kom til stedet, at Ejvind Nielsen blev genoplivet. Han slap fra hjertestoppet og de efterfølgende operationer uden mén. Men minutterne ved lægevagten efterlader ham med en klar konklusion: - Jeg var utrolig heldig, for hvis Morten ikke havde været der, så kunne jeg være død, siger Ejvind Nielsen. Det turbulente forløb har efterladt Ejvind Nielsen med en tvivl om, hvad lægevagten kan bruges til. Ilde stedt Formanden for vagtudvalget Eddie Nielsen har ansvaret for vagtlægeordningen. Han har en forventning om, at lægerne ved, hvor de kan finde tingene på de forskellige lægevagtstationer. Han advarer samtidig politikerne om risikoen ved at have isolerede lægevagtfunktioner i yderområderne. - Hvis patienten falder om, så er både han og lægen lidt ilde stedt, siger Eddie Nielsen.