EMNER

Livshjælp til de studerende

Præst Christen Staghøj Sinding tilbyder et frirum, hvor man kan være sig selv

AALBORG:At give de studerende livshjælp. Det er ifølge studenterpræst Christen Staghøj Sinding hans vigtigste opgave. Religionen er hans referenceramme, men han taler sjældent med de studerende om Gud. Til gengæld taler han med dem om alt andet. Kærestesorger, ensomhed, spiseforstyrrelser, studieproblemer og selvmordstanker er bare nogle af de problemer, de studerende tumler med, og søgningen til de to studenterpræster, som er ansat ved Aalborg Universitet er blevet større. - Det er svært at afgøre, om de studerende har flere problemer end tidligere, eller om de kommer oftere fordi er blevet mere trygge ved at henvende sig til os, siger Christen Staghøj Sinding og tilføjer at tendensen er den samme hos andre studenterpræster både i Danmark og i udlandet. De studerende i Aalborg adskiller sig altså ikke umiddelbart fra andre studerende - i hvert fald når det handler om, hvilke problemer, de tumler med i hverdagen. Dog giver gruppearbejdet anledning til både positive og negative oplevelser. - Hvis grupperne fungerer godt kan de studerende ofte hjælpe hinanden ud af problemer. På den anden side er der også store forventningspres i grupperne, og hvis man er lidt usikker og ikke føler, man gør det godt nok, kan det give anledning til gnidninger, forklarer præsten. Hos studenterpræsten kan de studerende hente hjælp til at komme videre, og Christen Staghøj Sinding synes det er vigtigt, at der er en præst på universitetet. - Universitetet er de studerendes referenceramme, og derfor synes jeg det er vigtigt, at vi er her, siger han. Præsten tror ikke, det ville falde de studerende naturligt at opsøge deres sognepræster, men behovet for samtale med en præst er åbenbart stort. - Vi får henvendelser næsten hver dag fra studerende som gerne vil til samtale, og det arrangerer vi så. Ofte er der tale om samtalerækker, hvor vi mødes nogle gange, siger Christen Staghøj Sinding, som understreger at han ikke er behandler. Hvis han skønner, at en studerende har brug for at opsøge en læge eller en psykolog sender han dem videre i systemet - for eksempel til studenterrådgivningen, som tilbyder psykologhjælp i universitetets regi. Ifølge Christen Staghøj Sinding skal studenterpræsten lytte til de studerende, og derefter stille de rigtige spørgsmål som gerne skulle hjælpe dem videre. Samtalen foregår i et frirum indenfor universitetets mure, og det værner præsten om. - Det er vigtigt at præsterne ikke er en del af universitetsstystemet. Her kan de studerende komme som de er, og det vi taler om kommer ikke videre. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at sætte os ind i universitets uddannelser og kultur for at kunne hjælpe de studerende, siger præsten, som mener, de studerende er pressede blandt andet af kravet om at komme hurtigt gennem deres studier. - De studerende skal hele tiden afregne ved kasse et, og der er sjældent tid til at trække de store, overordnede linjer. Det synes jeg er forkert, når man taler om universitetsuddannelser. Det er ikke nok at have en masse redskaber. Man skal også kunne sætte dem ind i en større sammenhæng, siger han. Den store sammenhæng er derimod ofte på programmet, når studenterpræsterne inviterer til foredrag og gudstjenester, og på den måde prøver studenterpræsterne at give de studerende mulighed for at interessere sig for de lidt større linjer. Tillid er privilegium Alting foregår på de studerendes præmisser, og det mener Christen Staghøj Sinding er vigtigt. - Jeg trækker ikke religion ned over hovedet på de studerende. Alle kan komme til mig og tage udgangspunkt i, hvad de har behov for at tale om, og jeg synes det er et privilegium at så mange studerende har så stor tillid til mig, at de kommer for at tale om deres problemer, siger præsten. Hans job er meget anderledes end sognepræsternes, men Christen Staghøj Sinding har det godt med de mange samtaler, og kontakten til de studerende. - Jeg har det rigtig godt når en studerende går herfra med nye muligheder for at komme videre, slutter han.