EMNER

livskvalitet er mange ting

] Bedre livskvalitet i landdistrikter for de nye landdistriktsmidler dækker mange ting. ] Det kan være støtte til omlægning af økonomien landdistrikter, også til aktiviteter, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter. ] Oprettelse og udviklings af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur er en anden pind i den søjle. ] Fremme af turisme i et landdistrikt en tredje mulighed ] Der kan ydes støtte til oprettelse af basale serviceydelser i landsbyer eller grupper af landsbyer ] Fornyelse og udvikling af landsbyer, herunder bevarelse af natur- og kulturarv.