Livskvalitet ødelægges

- De er i færd med at ødelægge nogle borgeres dagligdag og dermed deres livskvalitet, siger pårørende Margit og Jørgen Sørensen, Brønderslev.

- Disse borgere, der er nogle af de mest sårbare i vores kommune, skal ifølge den kommunale beslutning ikke mere beskæftiges i Aktivitetshuset, selv om der står i kommunens kvalitetsstandard, at disse borgere er berettiget til at få et dagtilbud, udenfor bostedet. Margit og Jørgen Sørensen siger, at det betyder en væsentlig omvæltning og forringelse for disse borgere, der ikke selv kan forsvare sig og tage hånd om egen tilværelse. - Aktivitetshuset er et meget velfungerende dagtilbud, som borgerne er meget glade for at benytte sig af, og som mange af dem har benyttet 20-25 år. For disse borgere er Aktivitetshuset deres "arbejdsplads", hvilket betyder rigtig meget for deres livskvalitet. - Aktivitetshuset er samtidig stedet, hvor man har den største del af sine sociale relationer. Denne gruppe borgere har svært ved at skaffe sig venner på anden vis, og det vil være et meget stort tilbageskridt, hvis man hele tiden kun kan være sammen med sine bofæller. De fleste af disse borgere har - ligesom andre - brug for en afvekslende hverdag, hvor man møder andre mennesker. Margit og Jørgen Sørensen kender flere brugere, der har det dårligt, efter at udmeldingen er kommet. - Mange af brugerne har været i huset i 20-25 år. Jørgen Sørensen stiller spørgsmålstegn ved besparelsen på 1,3 mio. kr. - Der er for et par måneder siden købt et par nye busser. Og det koster jo også at køre brugere fra Dronninglund til Brønderslev hver dag, siger Jørgen Sørensen. Og hvis der skal bygges nyt, er der ikke noget sparet. Jørgen Sørensen er medlem af en gruppe, der skal finde ud, hvad der så skal ske. - Det er svært at arbejde med planer for fremtiden, når man ikke ved, hvor meget man har at gøre med. Det er det samme som at lave budget, uden at vide, hvad man får i løn.