Buskørsel

Livsnerven må ikke fjernes

Søndag 19.8. kunne jeg i NORDJYSKE Stiftstidende læse, at NT¿s rute 212 nu var på ud igen-igen. Den har før eksisteret, men blev nedlagt i forbindelse med en licitation for nogle år side, og den del af ruten, der kørte fra Dronninglund over Rørholt, Landbolyst og Try til Hjallerup, kom til at hedde rute 203.

I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 var det meget naturligt, at der blev oprettet en direkte rute mellem de to største byer i kommunen, Dronninglund og Brønderslev. Den nedlagte rute 212 blev genoplivet, dog i en noget amputeret form. I forbindelse med, at den eksisterende rute 203 blev nedlagt i den tidligere Dronninglund kommune og nu kun kører mellem Brønderslev og Hjørring via Jerslev, blev rute 212 oprettet mellem Dronninglund og Brønderslev. Nu knap et år senere kommer det åbenbart totalt bag på både kommunen og NT, at der ikke er fulde busser mellem de to byer. Jeg ved ikke, hvad man havde forventet, når det jo er et tyndt befolket område, vi kører i og man bevidst leder bussen uden om de områder. hvor passage-rerne er. Før kørte vi fra Dronninglund via Rørholt og Try til Hjallerup. Der havde vi altid skolebørn med samt mange voksne til og fra arbejde og folk der skulle på handel i Hjallerup og Dronninglund. Nu kører vi ad amtsvejen mellem Dronninglund og Hjallerup hvor rute 74/75 kører i forvejen, altså ingen kundegrundlag for os. Før kørte vi fra Hjallerup via Ørum til Klokkerholm. I Ørum var der altid passagerer, især skolebørn men ligeledes mange pendlere og folk der skulle til butikkerne i Hjallerup og Klokkerholm. Nu kører vi fra Hjallerup via Trøgdrup til Klokkerholm. Her har der aldrig tidligere kørt busser, der ligger kun nogle spredte bondegårde på ruten, altså heller ikke her er der kundegrundlag for os. I de 9 måneder vi har kørt her, vil jeg tro, at jeg har befordret max. 20 passagerer sammenlagt. På de før nævnte strækninger havde vi mindst 40-50 passagerer med pr. dag., og tidsforskellen mellem at køre over Ørum i stedet for over Trøgdrup vil højst være på ca. 5 min. Man skriver, at for få benytter den direkte linje mellem Dronninglund og Brønderslev, og at man havde satset på dem, der arbejder på kommunekontorerne i de to byer. Det er godt nok ikke dem. vi ser i bussen. Dem. vi befordrer, er de såkaldte svage i samfundet. Det er de ældre og de syge, der har ærinde på kontorerne i de respektive byer, og de har ikke andre muligheder end bussen. Jeg håber virkelig, at dem, der dagligt benytter rute 212, vil komme på banen for at bevare denne for kommunen så vigtige busrute. For dem er det livsnerven, og for os chauffører er det vores arbejdsplads, det drejer sig om, og det har vel også en vis betydning. Når jeg ser på dette i en større sammenhæng, ligner det for mig en langtidsplanlægning for at få denne rute nedlagt, men det er forhåbentligt ikke tilfældet.