Livsstil og levekår skal under lup

2000 borgere bliver spurgt om deres liv - undersøgelsen skal danne baggrund for kommende tilbud og tiltag på sundhedsområdet

Æblerne er kastet - fortæl os om dit liv, lyder opfordringen til 2000 medborgere i Brønderslev-Dronninglund Kommune. De får et spørgeskema tilsendt, og sundhedsudvalgets formand Peer Thisted, og sundhedskoordinator Inge Tengnagel håber meget, at borgerne vil svare på spørgsmålene. Foto: Henrik Louis

Æblerne er kastet - fortæl os om dit liv, lyder opfordringen til 2000 medborgere i Brønderslev-Dronninglund Kommune. De får et spørgeskema tilsendt, og sundhedsudvalgets formand Peer Thisted, og sundhedskoordinator Inge Tengnagel håber meget, at borgerne vil svare på spørgsmålene. Foto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Fortæl os om dit liv. Sådan lyder opfordringen til 2000 borgere i Brønderslev-Dronninglund Kommune. De får i denne uge et stort spørgeskema. Og håbet er, at de mange svar kan være med til tegne en klar sundhedsprofil af befolkningen i den nye storkommune. Resultatet af undersøgelsen skal klæde politikerne på, når de skal beslutte, hvor der skal sættes ind på sundhedsområdet. Og i sidste ende skal svarene være med til at opfylde de ønsker om sunde tilbud og tiltag borgerne måtte have. - Borgerne hjælper os meget ved at svare på spørgsmålene, understreger sundhedskoordinator Inge Tengnagel. - Og vi vil gerne opfordre til, at borgerne er så ærlige som muligt, når de udfylder spørgeskemaerne. Efterfølgende vil vi ud at møde borgere og diskutere de signaler, som undersøgelsen kommer til at tegne af befolkningens sundhedstilstand, tilføjer hun. - På baggrund af de svar vi får, vil vi gerne i en dialog med borgerne i den nye kommune. Forandringsprocesserne kan gå i gang, når vi bliver opmærksom på, hvilke problemstillinger vi skal gøre noget ved. Og får svar på, hvor vi ikke gør det godt nok i dag, siger formand for sundhedsudvalget i Brønderslev-Dronninglund Kommune, Peer Thisted. Et fælles ansvar Sundhed er i den storstilede undersøgelse defineret meget bredt. For mange er sundhed forbundet med motion og kost. Væsentlige områder, der i den grad er i fokus. Men folkene bag undersøgelsen har også valgt at inddrage spørgsmål om eksempelvis bolig, arbejde og borgernes relationer til eksempelvis naboer og familie. - Vi kigger ikke kun på livsstil, men også på levekårene, siger Inge Tengnagel. - Sundhed handler om mere, end det vi spiser og drikker. Sundhed er også, hvordan vi har det. Vi har virkelig foldet sundhedsbegrebet helt ud. Vi spørger folk, hvordan de lever deres liv. Hvordan man har det med sit arbejde, om man er tilfreds med sin bolig, om man er tilfreds med sin sociale netværk, fritidsinteresser og så videre. - Sundhed bliver på den måde også et fælles ansvar - ikke bare et ansvar for de fagprofessionelle på sundhedsområdet. Ingen pegefingre - Vi spørger borgerne, hvordan de selv vurdere deres sundhedstilstand, supplerer Inge Tengnagel. - Sundhed er den måde, vi lever vores liv på. Og det er lige præcis dét, vi vil sætte på dagsordenen. - Vi spørger, om borgerne er motiveret til at ændre på nogle faktorer. For vi er nødt til at vide på hvilke områder, borgerne har en forventning om, at vi opstiller muligheder, de kan agere i. Inge Tengnagel understreger, at der sundhedspolitisk ikke er lagt op til løftede pegefingre. - Vi skal ikke fortælle folk, hvordan de skal leve deres liv. Vi skal spørge dem om, hvordan de synes, de har det - og så skal vi være med til at skabe rammerne for de mulige ændringer, hvis det viser sig at være behovet. Det vil vi bruge undersøgelsen til. - Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Ingen facitliste - og undersøgelsen er hundrede procent anonym, understreger Peer Thisted. Præmier for svar Håbet er, at rigtig, rigtig mange af de 2000 repræsentativt udvalgte borgere vil bruge de cirka 20 minutter, det tager at svare på spørgsmålene. Og kan man ikke selv gennemskue skemaerne, er der vejledning og hjælp at hente i Sund By Butikken. For at øge svarprocenten, har Sund By sat et weekendophold, gavekort samt kulturelle oplevelser på Nordjyllands Idrætshøjskole og middag på Dronninglund Slot på spil. Gallup har udvalgt de 2000 borgere over 18 år, og Statens institut for Folkesundhed vil bearbejde svarene efterfølgende. Handling forude Brønderslev-Dronninglund Kommune blev af amtet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, der omfatter fire kommuner i Danmark samt Estland, Letland, Litauen, Polen og Norge. - Projektet skal være med til at udarbejde værktøjskasser til, hvordan vi kan omsætte vores viden til praksis. Når man spørger folk om noget, skaber man en forventning - både hos sig selv og hos borgerne. Og den viden vi får, skal kunne omsættes til handlinger, indsatser og målsætninger, tilføjer Inge Tengnagel. Peer Thisted forventer, der kan og skal skabes konkrete tiltag på baggrund af undersøgelsens resultat. - I dag har man for eksempel fokus på rygning og fedme, og de fleste af dem der ryger eller er for tykke, vil gerne ændre på det. Men ønsket om at tabe sig eller stoppe med at ryge skal komme fra borgeren - og så skal vi være klar med de tilbud, der kan hjælpe dem på vej, siger Peer Thisted. - Vi skal ikke opstille reglerne for det sunde liv. Men vi skal opstille rammerne, der gør det muligt at leve det liv, man gerne vil. Han tilføjer, at sundhed skal tænkes ind i alle forhold - således også når man bygger boliger og veje. - Kommunen kan være med til at skabe rammerne for sund levevis. Rammerne kan for eksempel være cykelstier, grønne områder og sikre legepladser. Vi skal tænke det hele menneske i al vores planlægning. Et hoved foran Peer Thisted glæder sig over kommunens deltagelse i undersøgelsen. - Vi kan i princippet lave en sundhedspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune med svarene som baggrund. Og det er et rigtig godt materiale - for så retter vi ind efter noget, som vi virkelig har hold i. På sigt kunne man forestille sig, at undersøgelsen gentages om nogle år, så vi kan se om der er sket forandringer. Muligvis skal der senere gennemføres en tilsvarende undersøgelse for alle kommuner i Nordjylland. - Men vi kommer et hestehoved foran, fordi vi er i gang med det lige nu. Det er en styrke, at vi på et tidligt tidspunkt kan finde de rigtige værktøjer, mener Peer Thisted.

Forsiden