Livsværdi og trivsel

LATSBILKØRSEL:Det er muligt, at politikerne i denne kommune ikke mener at have hørt fra andre borgere end undertegnede vedr. angsten og utrygheden for skolelastbilernes terrorregimente i Løgstørs nedre bydel. Jeg har efter de store artikler i Nordjyske Stiftstidende fået mange spontane sympatitilkendegivelser fra borgere, der bakker fuldt og helt op om ønsket om en markant regulering af skolelastbilernes drønen omkring i forbudszonen. Det er ret indlysende, at den tyske familie, der nær havde fået deres lille datter dræbt af en skolelastbil ud for Løgstør Roklub i juli måned ikke som det første opsøger kommunens politiske ledelse for at tilkendegive sin utilfredshed med, at skolelastbiler færdes, hvor det er dem forbudt at færdes. De nøjes med at ryste på hovedet, køre deres vej og aldrig komme tilbage som turister til denne by.. Men som en borger sagde til os: "Hvis man i Skagen eller Dragør fortalte om, hvordan en lille by som Løgstør bliver brugt som øvebane for lastbiler, så ville man tro det var en vittighed". Konkret er jeg i dag blevet opsøgt af Lis og Knud Hansen, Vægtergade 3 og Inga og Børge Lind, Vægtergade 6, der gerne ville takke mig for at have turdet henlede opmærksomheden på det store problem. Så der ER altså andre, der ryster og bæver for Guldagervejens Køreskole og skolelastbil SB 88. 150! Men de peger alle på en problematik, som også er ret ubehagelig: Hvis man som tilflytter vover at påpege nogle åbenbare trafik- og miljømæssige urimeligheder i denne kommune, så bliver der trukket på skulderen af én - man bliver betragtet som kværulant. Det er som om landets love og normer ikke altid gælder i Løgstør. Det undrer ikke her, at indbyggertallet er for nedadgående. Almindelige borgere, der også er interesserede i trafiksikkerhed og miljø, bliver der set skævt til. Derfor er kommunen ikke attraktiv for unge, veluddannede, erhvervsaktive familier med børn, og derfor vil borgere, der arbejder i f. eks. Aalborg, Aars eller Viborg finde andre steder at bosætte sig end Løgstør. Her er for wild-westagtigt - her sættes store lastbiler, maskiner, støj og lugt over borgertrivsel og tryghed. Som vores ældste søn Anders, der læser matematik på 2. år ved Aalborg Universitet, siger: "Det kan være hyggeligt nok at komme til Løgstør en dag eller to om sommeren. Men det er da et totalt umuligt sted at bo! Det bedste ved Løgstør er, at jeg kan komme hjem til Aalborg igen, for dér er der ligesom lidt mere orden på tingene". Og som en af de få turister, der har ytret sig om Løgstør, skrev i et læserbrev i Vesthimmerlands Folkeblad i sommer: "Det kan måske være svært for de lokale/hjemmefødningene at se skoven for bare træer" ( hvormed han mente, at det kan være svært for den "indfødte" at se de "grimme" ting i lokalsamfundet). Enhver ved, at der på det møde mandag, der er omtalt i Nordjyske Stiftstidende, vil blive truffet beslutning om, at skolelastbilerne ikke blot vil få lov til - men måske ligefrem vil blive opfordret til at køre mere omkring i Midtbyen; møderesultatet er givet på forhånd. "Det er så godt for uddannelsen af vordende lastbilchauffører at øve sig på børnene og rollatorbrugerne i de smalle gader" (med den skjulte dagsorden, at så kan de kværulerende tilflyttere da lige få én over næsen på den måde). Kortsigtet tænkning, der nok skal få endnu flere "pladderhumanister" til at fraflytte kommunen........ De gode græd, og de onde lo......