LKB er på vej mod 1500 medlemmer

Gymnastik 1. marts 2003 07:00

GISTRUP: LKB-Gistrup er efter den seneste opgørelse på vej mod 1500 medlemmer, og da omsætningen her i 2003 budgetmæssigt forventes at komme godt og vel på den gode side af to millioner, er forstadsklubben for alvor ved at blive en storklub. På generalforsamlingen forleden fik de mange fremmødte således oplyst at den gamle rekord på 1411 fra i fjor allerede er slået med 1444 registrede medlemmer den 1. januar i år. Mellem de fem afdelinger indbyrdes er der sket forskydninger, og fodbold er ikke længere den største afdeling i LKB, da gymnastik med 406 medlemmer i øjeblikket har en snes medlemmer mere end det ellers populære boldspil. Det forgangne år var meget travlt rent administrativt, for på generalforsamlingen sidste år lykkedes det ikke at få valgt hverken kasserer eller sekretær til forretningsudvalget. Derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling sidst i maj måned men inden da blev der fremsat et forslag om en ændret struktur med såvel en større bestyrelse som et større forretningsudvalg. Det gennemarbejdede forslag blev vedtaget og efter at det i første omgang ikke lykkedes at få valgt to personer, lykkedes det sidst i maj at få valgt de nødvendige syv personer. Udover strukturudvalget blev der i foråret også nedsat et udvalg til at kigge økonomien efter i sømmene. Sideløbende med udvalgets arbejde begyndte budgettet for 2002 at skride, så i begyndelsen af efteråret måtte der strammes op og findes besparelser. Det gjorde alle fem afdelinger meget loyalt, og derfor kunne kasserer Carsten Sørensen glæde sig over at det blev til et beskedent underskud på 5987 kroner efter afskrivninger mod et budgetteret overskud på godt 38.500. Det var igen vigende indtægter og stigende udgifter der gjorde udslaget og med ændrede tilskud samt udsigt til stramme tider blev der i gennemsnit krævet besparelser på 10 procent og kontingentstigninger på omkring fem procent i de enkelte afdelinger i 2003 for at få det hele til at hænge sammen. Forudsætningen for at det lykkes er stadigvæk at den årlige LKB Cup og Bankocenter Danmark i Aalborg Øst igen giver et samlet tilskud på omkring en halv million til den daglige drift af LKB. Udover de fem kendte afdelinger i LKB er det givet, at petanque for alvor kommer i gang i år. Sidste år startede afdelingen så småt, men nu er der ved at blive anlagt et anlæg med fem baner, så i den kommende sæson kan LKB også spille på hjemmebane i DGI's turnering. Derudover er der forhandlinger igang om også at få amerikansk fodbold på programmet så inden længe kan LKB være en syvstrenget idrætsforening. Under valgene til blev formænd og næstformænd i de respektive afdelinger godkendt til klubbens hovedbestyrelse i det kommende år. Herudover var der genvalg af Tonny Steiness, Hardy Pedersen og Kristian Andersen som tre ikke aktivitetsvalgte medlemmer, mens Kjeld Mølbæk blev genvalgt som hovedformand for en periode af to år. Som afslutning på generalforsamlingen blev der uddelt guldnåle til Jørgen Kristensen, Allen Churchill og Leif Nielsen, alle fra støtteforeningen LKB's Venner, og sidstnævnte blev under store klapsalver også kåret som årets LKB'er 2003.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...