Gistrup

LKB indkalder til borgermøde

GISTRUP:I bestræbelserne på hurtigt at komme videre med planerne om at bygge en aflastningshal i tilknytning til Gistruphallen har LKB-Gistrup mandag 30. august kl. 19.00 i klubhuset indkaldt såvel medlemmerne som andre interesserede foreninger og borgere i Gistrup til et orienterings- og debatmøde om det forestående byggeri. Dags dato hænger økonomien ikke sammen og derfor hører klubben gerne, om der på mødet skulle være nogle med gode ideer til at finde de nødvendige penge. Samtidigt vil LKB gerne have en fornemmelse af om der nu også er den nødvendige opbakning, både blandt medlemmerne og blandt borgerne i byen, til eventuelt at gå ind i så stor en investering. Det er tanken at den endelige beslutning skal tages på et ekstraordinært bestyrelsesmøde allerede onsdag den 1. september.