LKB overtager rengøringen af Gistruphallem

GISTRUP:Som følge af at de kommunale idrætshaller kun rengøres mandag til fredag morgen er den lokale hal altid beskidt, når LKB's medlemmer skal til at dyrke deres idræt. Derfor har klubben længe været interesseret i at overtage rengøringen af hallen for om muligt at gøre det bedre og oftere, og fra begyndelsen af har Skole- og Kulturforvaltningen været meget positive overfor ideen. I første omgang strandede planerne på at rengøringen for få år tilbage blev privatiseret, og da det ikke gik, skulle Gistrup skole overtage rengøringen af såvel skolen som hallen og gymnastiksalen. Da den ordning nu er kørt ind gav en fornyet henvendelse til skolen i efteråret et positivt svar til LKB-Gistrup, og efter flere møder med forvaltningen er der nu faldet en aftale på plads. Således har LKB her fra 1. februar overtaget al rengøring i hallen og udover den faste rengøring af hensyn til skolen er der nu mulighed for også at gøre rent i de mange weekender i vinterhalvåret, hvor der er stævner og kampe samt træning i blandt andet badminton og volleyball. En vigtig forudsætning for at påtage sig opgaven har været, at LKB i flere år har stået for rengøringen af klubhuset samt foreningshusene Spar Es og Spar To. Det har givet basis for ansættelsen af en inspektør i klubben, og denne bliver naturligvis også en vigtig brik i rengøringen af den meget brugte hal i Gistrup, der i dagtimerne fungere som gymnastiksal for skoleeleverne og som opholdsareal for DUS-ordningen.