LKB¿s tennisbestyrelse fordoblet - fra én til to

GISTRUP:Efter flere år næsten som diktator og eneste mand i bestyrelsen i LKB-Gistrups tennisafdeling får Søren Dahl som formand nu én at holde møder med, for på afdelingsmødet forleden blev Finn Molbech valgt som ny næstformand i afdelingen. Ligesom sidste år ønskede Søren Dahl egentlig at gå af som formand, men det lykkedes heller ikke denne gang at finde en anden til posten. Sæsonen 2007 på LKB-Gistrups tre kunststofbaner lige ved foden af Lundby krat var udmærket, for det varme og tørre forår gjorde, at sæsonen kom usædvanlig tidligt i gang. Medlemsmæssigt kom der netto ét nyt medlem til, hvorefter afdelingen ved årsskiftet talte 97 aktive. På årsmødet blev der stillet et forslag om at få lavet en væg et eller andet sted på anlægget, således at de mindre øvede medlemmer stille og roligt kan øve slag. Der blev også spurgt om muligheden for at få anlagt en græsbane til at spille tennis på, men det ønske har nok lange udsigter. For det første er der næppe plads til en sådan bane, og for det andet vil den kræve en del mere vedligehold end de tre nuværende baner, så set i relation til det nuværende meget begrænsede medlemsantal vil en sådan investering næppe være rentabel. Det forventes at LKB også i den kommende sommer bliver repræsenteret i en officiel turnering med et old boys hold på fire spillere, men der er også ønsker om at få et ungdomshold op at stå. Forudsætningen er dog, at mindst et par forældre melder sig som holdledere og arrangør af kørsel til og fra sæsonens få udekampe.