Overenskomster

LO'ere mindre solidariske

Fagbevægelsen skal drosle ned på kampen for at fjerne lønforskelle. Medlemmerne vil nemlig hellere have, at pengene bliver brugt på dem personligt.

- Der skal også være plads til, at man kan få noget ekstra for at gøre en ekstra indsats. For det duer jo ikke, hvis det bliver for socialistisk, og der ikke er plads til individualitet, siger Carsten Bruse Andersen, tillidsmand for kommunedatas 515 HK’ere. Den hidtil mest omfattende undersøgelse af Landsorganisationens (LO) medlemmer viser en voksende utilfredshed med nogle af Arbejderbevægelsens traditionelle kampe: Langt færre er interesset i at få fjernet lønforskelle mellem lavt- og højtuddannede samtidig med, at flere mener, at fagbevægelsens vigtigste opgave er at give medlemmerne personlig bistand. Undersøgelsen blev offentliggjort i december af Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet: - Fagforeningerne skal kunne levere, være mere effektive og gøre sig fortjent til medlemmernes kontingenter: De vil ikke have, at pengene går til at opretholde en stor koncern, siger han. - Så måske skulle man kigge på, om der er for mange ansat i sekretariatet. Eller overveje fusioner. Fagbevægelsen har allerede forsøgt at omstille sig til den nye rolle: Dels er Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet blevet samlet i 3F, og dels er tidligere bindende ydelser i dag valgfrie. For eksempel efterlønnen, fortæller formand for 3F Aalborg, Finn Børge Jensen: - Vi forsøger langt hen ad vejen at give medlemmerne en individuel pleje netop for at tilgodese, at nogle ønsker nogle goder fremfor andre. LO’erne er blevet mindre solidariske, fortæller institutlederen fra CARMA: - De vokser ikke længere op i en arbejderkultur, hvor man nærmest får udleveret den røde bog derhjemme og melder sig ind per automatik. Også medlemmer over 41 år har rykket sig i CARMA’s undersøgelse: 15 procent af disse bakkede i 2002 mindre op om, at fagforeningens vigtigste opgave er at udligne lønforskelle mellem lavt- og højtlønnede end i 1992.