LO-formandsvalg uden nytænkning

Nytænkningen var til at overse, da LO-sekretær Harald Børsting med et mulehår vandt formandsposten i LO foran den hidtidige næstformand Tine Aurvig-Huggenberger. De delegerede valgte den midaldrende mand til fordel for den yngre kvinde, der ifølge undersøgelser var de menige medlemmers favorit, hvis de og ikke de 796 delegerede skulle afgøre valget. Spørgsmålet er også, om det ikke allerede er for sent. Den traditionelle fagbevægelse er på hælene, fordi den ikke er i pagt med den berygtede tidsånd. Klassisk solidaritet er afløst af nyklassisk soli-daritet, men LO-fagbevægelsen opdagede for sent, at spørgsmålet ikke er, om medlemmerne skal gå i takt med fagbevægelsen, men om fagbevægelsen holder trit med medlemmerne.