LO fremlagde problemer for forvaltningen

LO fortalte om massive problemer - næste skridt er et møde med politikerne

HJØRRING:Problemerne er både tunge, dybe og massive. LO formand Ole Carlsen har de helt store ord fremme, når han skal beskrive den situation, som Hjørring Kommune er kommet i, når det gælder sygedagpengemodtagere. Når fagforeningernes medlemmer bliver sygemeldte, så går der en proces i gang. Borgeren får tilkendt sygedagpenge og bliver tilknyttet arbejdsmarkedsafdelingen i kommunen. Her skal man så finde ud af, om personen kan komme tilbage i sit job igen, om man må satse på et andet type job, om der skal revalidering til, om revalideringen skal bestå i træning i ufaglært arbejde eller en uddannelse, om arbejdsevnen er så forringet, at der skal et fleksjob til eller om førtidspension er den eneste mulighed. Hele den proces tager tid, og siden kommunen efter nytår indførte en række stramninger på området, er sagsbehandlingen gået meget ned i tempo, erfarer fagforbundene. - Det går alt for langsomt, og det giver en stor belastning på vores medlemmer. De er ramt af sygdom i forvejen, og det er en stor belastning af blive ramt af langsom sagsbehandling oveni, siger Ole Carlsen. Han betegner mødet som konstruktivt og har også forståelse for, at forvaltningen er under økonomisk pres og samtidig er løbet ind i, at en række medarbejdere er sygemeldt eller har fundet andet arbejde. - Det er ikke de enkelte sagsbehandlere, der er noget i vejen med. De har bare nogle svære vilkår at skulle fungere under. Udover det med sygdommen, så påpeger mange af vores formænd, at sagsbehandlerne arbejder efter en tragt. Sagsbehandlerne lægger sagen ind i tragten, og så kommer der et eller andet sted en godkendelse fra lederne. Flere påpegede det uheldigt i den måde at arbejde på, fortæller Ole Carlsen. LO's næste skridt i sagen bliver, at man vil prøve at få et møde med politikerne i arbejdsmarkedsudvalget. Til august mødes LO igen med Konny Olesen og Torben Birkeholm.