LO Hals: Vigtigt at få halsborgere valgt

Opfordring til at engagere sig politisk for at få indflydelse

HALS: - Jeg vil lægge meget vægt på, at LO - Hals lægger sig i selen for at få Halsborgere valgt til det kommende byråd, sagde formanden, Erik Drejer på repræsentantskabsmødet. - Fra at lægge vægt på regionskontorer, ser det nu ud til, at det er sektioner, der er i fokus. Indtil videre, eller i hver til fald indtil vi har set, hvad der sker på den kommunale strukturs område, synes jeg, vi skal køre som hidtil, men vi må nok sige, at der ikke bliver meget at tage sig til, når vi kommer til Aalborg, da alle fagforeninger er der og vore lokale politikker skal fungere i Aalborg byråd, underbyggede han. - Der ud over synes jeg, det er vigtigt, at vi sætter os sammen med LO Aalborg og planlægger fremtiden for det tværfaglige system, som så må lave de nødvendige strukturtilpasninger, når kommunerne er blevet ægteviet. Vi må derfor angagere os i de politiske partier, herunder f.eks. Socialdemokratiet i Hals, hvor vi kan få mere indflydelse i fremtiden, lagde Erik Drejer ud om fremtiden. Samarbejdsaftale - Som de fleste husker, redegjorde jeg ved sidste repræsentantskabsmøde om , at der var store problemer i sagsbehandlingen i Hals kommunes socialforvaltning. En kritik som kom både fra borgere og fagforeninger, og som især vedrørte de borgere/medlemmer, som var uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller var på kontanthjælp, sagde Erik Drejer i sin beretning. Kritikpunkterne var at: - Forvaltningen viser ingen fleksibilitet eller smidighed. - Sagsbehandlingstiden var urimelig lang. - Kun kommunens tarv gælder, ikke løsning til gavn for borgeren/medlemmet - Fagforeningerne blev ikke inddraget i løsning af deres medlemmers problemer. - LO- Hals kunne ikke være denne kritik overhørig og arrangerede derfor et møde i november 2003 mellem Hals kommune og fagforeninger. Dette møde medførte flere møder, og vi udarbejdede et udkast til en samarbejdsaftale mellem kommunen og fagforeningerne. Dette udkast blev behandlet i et udvalg bestående af repræsentanter fra LO - Hals, - LO- Nordjylland - fagforeningerne og chefen for kommunens arbejdsmarkedsafdeling til et forslag om samarbejdsaftale mellem Hals kommune og fagforeninger, fortalte Erik Drejer. Denne aftale blev underskrevet på en konference 22. november 2004. 15 ud af 17 mulige fagforeninger underskrev aftalen.