LO: Landbruget tæt på at sætte goodwill over styr

Krav om politisk indgreb over for udflagning af job

AALBORG:Ved at udflage slagterijob fjerner landbruget noget af sit bidrag til velstanden her i landet, og derved sætter landmændene også noget af deres goodwill blandt lønmodtagerne over styr. - Man kan jo spørge sig om, hvor længe folk vil finde sig i gyllelugten og alle de andre gener, der følger med de store svinefarme, hvis de ikke for alvor bidrager til værdiskabelseen her i landet blandt andet i form af arbejdspladser, lyder det fra Kaj Poulsen, formand for LO-Aalborg. Han så allerhelst et politisk indgreb for at få sat en effektiv stopper for udflagning af arbejdspladser. - Med de muligheder for at flytte hele fabriksanlæg, som den ny teknologi giver mulighed for, kan lønmodtagerne ikke gøre det alene gennem arbejdsnedlæggelser og faglig voldgift, konstaterer Kaj Poulsen . Ifølge LO-formanden har omkring 16.000 lønmodtagere allerede accepteret et nulresultat eller direkte lønnedgang ved de lokale forhandlinger, og den tendens vil han have stoppet. Og regeringen slipper for billigt om ved blot at tale om uddannelse som værn mod udflytning af arbejdspladser, mener han. - Fagbevægelsen må kræve af regeringen, at den øjeblikkeligt tilbyder alle berørte lønmodtagere hurtig og målrettet omskoling til nye job, som det offentlige så må sætte i gang. Der er nok at rette op på, for eksempel på de kommunale drifts- og anlægsområder. Men samtidig er der behov for en målrettet og offensiv industripolitik, der skaber nye produktive arbejdspladser, fremhæver Kaj Poulsen. Han henviser til, at med de store overskud på de offentlige finanser i Danmark kan en sådan politik sættes i gang i morgen. - Det kræver først og fremmest politisk vilje og et pres fra fagbevægelsen, og med en sådan politik havde Tulip-arbejderne i Ringsted haft et reelt alternativ, påpeger Kaj Poulsen. LO-formanden erkender dog samtidig, at den statslige jobskabelse ikke er en langsigtet løsning: - Og derfor bliver den allervigtigste opgave for fagbevægelsen i hele EU i de næste år at presse på for en koordineret industripolitik og et udvidet fagligt samarbejde inden for alle koncerner, så friheden til at outsource begrænses og til sidst ikke kan betale sig.