LO+NV-4+KORR

København, fredag /ritzau/ --- ---- ----- ---- "ikke" indføjet i tredjesidste afsnit --- ---- --- ------- Baggrunden for et nyt LO er bl.a. to undersøgelser, der dels viste udbredt utilfredshed med LO og et stort behov for fornyelse. I juli 2001 viste resultatet af en undersøgelse, at der ikke eksisterer et fælles værdigrundlag, som strategier og handlinger udgår fra, at flere forbund udtrykte mistillid til LO-systemet, hvilket fører til uhensigtmæssigt dobbeltarbejde og at beslutningsstrukturen er uklar. Den anden undersøgelse var en en besøgsrunde, hvor medlemsforbundene fik mulighed for at formulere deres ønsker til hovedorganisationen. Bidragene fra besøgene lagde grundlaget for hovedbestyrelsen forslag til et nyt LO. Punktvis skal kongressen forholde sig til fire punkter: * Nyt værdigrundlag * Nyt fagpolitisk grundlag * Ny beslutningsstruktur i LO * Principper for behandling af grænsestridigheder På den ordinære kongres i efteråret 2003 skal beslutningerne fra den ekstraordinære kongres debatteres og vedtages. Hans Jensen betegner de hyppige grænsestridigheder, hvor to forbund slås om retten til at organisere arbejderne på en arbejdsplads som "helt utålelige". - Det er langt mere hensigtsmæssigt at bruge resurserne på at organisere de uorganiserede lønmodtagere end at slås om de organiserede medlemmer, siger Hans Jensen. Individualiseringen spiller en afgørende rolle i forslaget. - Vi har haft vanskeligt ved at skelne mellem individualisering og egoisme. Lønmodtagerne er ikke blevet egoister, men de forlanger noget nyt og andet af deres fagforening. Det gælder for eksempel i forhold til uddannelse, rummeligt arbejdsmarked, integration, jobformidling med videre, siger Hans Jensen. LO-forbundenes medlemmer bliver i disse år for første gang færre og færre. Medlemmerne kommer ikke længere af sig selv, og især de unge svigter, og udfordringen er formuleret således: - Medlemmerne skal hverves og de skal vide, hvorfor de er medlem. De skal kunne se fordelene for sig selv - og de skal kunne forstå værdien af et større fællesskab, hedder det i forslaget. /ritzau/